Rotterdam kachelt achteruit

Kolenwarmte zet ons vast in het verleden, tijd om te kiezen voor een duurzame toekomst

Met de opening van twee fonkelnieuwe kolencentrales toont Rotterdam zich de fossiele dinosauriër van Europa. Voor ons, ondergetekende Rotterdammers, wordt de trots die we voor onze stad voelen steeds meer overschaduwd door schaamte. In Parijs kwamen vorig jaar bijna tweehonderd regeringsleiders overeen de opwarming van de aarde ruim onder de gevaarlijke grens van twee graden Celsius te houden. Daarvoor is het nodig dat we het gebruik van fossiele brandstoffen snel afbouwen. We moeten af van olie en gas en zeker ook van kolen, want die zijn met afstand het meest vervuilend.

Kolencentrale op de Maasvlakte (CC2.0 Frans Berkelaar)
Kolencentrale op de Maasvlakte (CC2.0 Frans Berkelaar)

Maar Rotterdam kachelt achteruit. Met de nieuwe kolencentrales neemt het Rotterdamse kolenvermogen met 60% toe. Bovendien is naast de nieuwe centrales een grote kolenoverslag aangelegd, waardoor de inwoners van Hoek van Holland dagelijks worden blootgesteld aan ongezond kolenstof. En nu is het plan dat deze centrales ook nog eens onze huizen moeten gaan verwarmen door de aanleg van een gigantische pijpleiding. Wij vinden dat onbegrijpelijk.

In 2006 kondigde Rotterdam luid aan dat het wereldwijd koploper zou worden in de aanpak van klimaatverandering en werd het Rotterdam Climate Initiative opgericht. De uitstoot van CO2 moest in 2025 gehalveerd zijn. Daarbij werd vooral gerekend op opslag onder de grond. Dat werd door de eigenaren van de nieuwe kolencentrales bij de vergunningverlening ook beloofd, maar de gemeente verzuimde harde afspraken te maken. Nu staan de kolencentrales te roken, terwijl de eigenaren Uniper en Engie hun toezeggingen niet waarmaken. De belofte van CO2-opslag is een excuus gebleken om door te gaan met de meest vervuilende vorm van energieopwekking.

En ook nu is er weer een belofte van vooruitgang die echte vernieuwing alleen maar zal tegengaan: kolenwarmte. Uniper en Engie lobbyen samen met de Haven van Rotterdam om ervoor te zorgen dat Rotterdam wordt aangesloten op stadsverwarming met warmte afkomstig uit hun kolencentrales. De aangesloten bewoners krijgen zo geen andere keuze dan dat voor hun verwarming extra kolen worden verstookt. Terug naar de kolenkachel dus. Met de keuze voor kolenwarmte wordt Rotterdam extra afhankelijk van de kolencentrales, waardoor sluiting hiervan moeilijker wordt.

Wij willen niet meedoen met deze valse beloftes. Dus hebben we besloten een nieuw initiatief te beginnen: het Rotterdams Klimaat Initiatief. Een beweging van onderop, want de oplossing voor de klimaatcrisis gaat niet van de gevestigde orde komen. We zijn een Rotterdamse burgerbeweging voor echte duurzame oplossingen. We willen niet terug naar de kolenkachel, maar vooruit met oplossingen als grootschalige isolatie van onze woningen en inzet van aardwarmte. Daarom is het belangrijk dat Rotterdam zich nu duidelijk uitspreekt tegen de plannen voor kolenwarmte. Sluit je ook aan bij het Rotterdams Klimaat Initiatief, hopelijk kunnen we dan snel de feestelijke sluiting van de kolencentrales vieren!

Dit opinieartikel werd op 8 juli 2016 gepubliceerd op Vers Beton, zie onderaan artikel (verder lezen) voor de ondertekenaars.

Teken ook tegen kolenwarmte!

“Rotterdam kachelt achteruit” verder lezen

Gemeenteraad keert zich tegen kolenwarmte, maar blijft halfslachtig

Woensdag 8 juni debatteerde de Rotterdamse gemeenteraad over de pijplijn die kolenwarmte vanuit de haven naar de stad moet gaan vervoeren. Ondanks dat er een raadsmeerderheid was die grote vraagtekens zette bij dit onduurzame project, werd een motie die opriep geen kolencentrales aan te sluiten op de warmterotonde niet aangenomen. Wel moet de wethouder gaan lobbyen in Den Haag om de Rotterdamse kolencentrales zo snel mogelijk dicht te krijgen.

De Rotterdamse raadscommissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid sprak woensdagavond 8 juni over de plannen om de nieuwe megakolencentrales op de Maasvlakte aan te sluiten op de warmterotonde. Nu Den Haag en Leiden zich tegen dit onduurzame plan keren en hebben gezegd de kolenwarmte niet te willen, is het voor de kolencentrales des te belangrijker dat Rotterdam wel mee doet. Anders hebben ze helemaal geen afnemers meer voor hun kolenwarmte. Een meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad ziet het gelukkig ook niet zitten om terug te gaan naar de kolenkachel, bleek tijdens het debat.

“Gemeenteraad keert zich tegen kolenwarmte, maar blijft halfslachtig” verder lezen

Stadsbestuur wil terug naar de kolenkachel

KolenkachelIn de Rotterdamse haven zijn dit jaar twee nieuwe megakolencentrales geopend. Er zijn plannen om een pijpleiding aan te leggen vanuit de haven naar de stad om Rotterdamse huizen te gaan verwarmen met kolenwarmte uit deze centrales. Het stadsbestuur vindt dit wel een goed plan, in tegenstelling tot Den Haag en Leiden die zich al hebben uitgesproken tegen deze vervuilende en ouderwetse warmtebron. We gaan toch niet terug naar de kolenkachel?!

Op de Maasvlakte staan drie kolencentrales die gezamenlijk een gigantische hoeveelheid CO2 uitstoten en zo een grote bijdrage leveren aan het klimaatprobleem. Door een deal tussen milieuorganisaties en het bedrijfsleven, het Energieakkoord, gaat begin 2017 de oude E.on-centrale uit bedrijf. De andere twee, in eigendom van Engie (het oude Electrabel) en Uniper (voormalig E.on),  zijn pas net geopend.  Deze twee nieuwe centrales zijn samen veel groter dan de oude die dicht gaat waardoor het totale kolenvermogen in de Rotterdamse haven met 60 procent toeneemt.

“Stadsbestuur wil terug naar de kolenkachel” verder lezen