Sluiting kolencentrale: tijd voor een feestje

De stekker gaat eruit!
Op zaterdag 1 juli sluit de oude Uniper kolencentrale op de Maasvlakte en dat gaan we vieren! Kom mee en ga op de foto met de kolencentrale en zijn laatste rookpluimen, zing mee met het kolenexit-lied, en onderstreep de oproep tot snelle sluiting van de twee andere kolencentrales (die samen fors meer CO2 uitstoten dan deze oude). Aansluitend ben je zeer welkom voor een gezellige picknick en een korte kolencentrale-sightseeing-tour.

We zullen dit moment niet ongemerkt voorbij laten gaan! Vrienden, familie en bekenden zijn zeer welkom, je kan dit mooie moment promoten via www.facebook.com/events/237201703436881.

Geef je op
Je kan meerijden naar de Maasvlakte, we vertrekken op 1 juli om 10.45 uur vanaf metro Coolhaven. Afhankelijk of je meedoet met de picknick ben je 13.15 uur of 15.00 uur terug. Opgeven gaat via: https://goo.gl/forms/rzTLrsYUbLHi9LbC3.

Repetitie kolenexit-lied bij Dakakkers
Maandagavond 19 juni zullen we het speciale kolenexit-lied alvast oefenen. Om de sluiting extra feestelijk te maken zullen we namelijk samen met het Klimaatkoor zingen, en dat moet wel goed klinken natuurlijk…

De repetitie is maandag, vanaf 19:30u, bij de Dakakkers. Dat is op het dak van het Schieblock, Schiekade 189, niet ver van Rotterdam CS. Op de avond krijg je ook gelijk meer informatie over de plannen voor 1 juli. Laat even weten of je er bij bent via het Facebook-event www.facebook.com/events/1348002228617209 of door een mailtje terug te sturen.

Spannende tijden in Den Haag

Het jaar is roerig begonnen: binnen het kabinet is fikse onenigheid over de sluiting van de kolencentrales. VVD-minister Kamp behaalde een voorlopige ‘overwinning’ door het besluit weer uit te stellen. Zie oa het NRC-artikel Kolencentrales? De Kamer moet het zelf maar uitzoeken.

De race is zeker nog niet gelopen: nog voor de verkiezingen komt er een Kamerdebat, en zoals het nu uit ziet is er een meerderheid in de Tweede Kamer voor (snellere) sluiting van de kolencentrales. De echt cruciale keuzes vallen waarschijnlijk pas in de kabinetsformatie. We zullen de politici in Den Haag daarom duidelijk laten weten dat die kolencentrales wat de Rotterdammers betreft nu echt dicht moeten.

Op naar Den Haag dus! Ga je mee? Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze nieuwsbrief. of volg ons via Facebook en Twitter.

Wethouder Rotterdam spreekt zich uit tegen kolenwarmte

Wethouder Pex Langenberg (Mobiliteit, Duurzaamheid en Cultuur) heeft op 16 november verklaard dat Rotterdam geen kolenwarmte zal binnenlaten op het Rotterdamse warmtenet. Dat deed hij in reactie op de oproep van het Rotterdams Klimaat Initiatief, tijdens de vergadering van de raadscommissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid.

Rotterdam sluit zich hiermee aan bij eerdere uitspraken die zijn gedaan door gemeente Den Haag, de bierbrouwer Heineken en tuinders in het Westland. De eigenaren van de kolencentrales, Uniper en Engie, hoopten zich juist onmisbaar te kunnen maken door warmte te leveren aan de Rotterdammers, maar niemand wil hun kolenwarmte hebben. Dat brengt sluiting van de kolencentrales een stap dichterbij, noodzakelijk voor het behalen van het Klimaatakkoord van Parijs.

Vatan Hüzeir, woordvoorder van het Rotterdams Klimaat Initiatief: “Dit is een belangrijke keuze. Rotterdam blijft niet hangen in het verleden. Wij dringen er bij de wethouder en de raadsleden op aan zich nu maximaal in te zetten om de kolencentrales uiterlijk in 2020 te sluiten, en een plan te gaan maken voor uitfasering van de fossiele industrie richting 2035.”

Zie de registratie van de commissievergadering op https://rotterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/235122/16-11-2016

Lees de inbreng van Vatan Hüzeir na op www.rotterdamsklimaatinitiatief.nl/

Rotterdams Klimaat Initiatief bij de gemeenteraad

Op 16 november was het Rotterdams Klimaat Initiatief uitgenodigd om in te spreken bij de raadscommissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid. Vatan Hüzeir drong er bij de raadsleden op aan de plannen voor kolenwarmte te schrappen, zich maximaal in te zetten om de kolencentrales uiterlijk in 2020 te sluiten, en een plan te maken voor uitfasering van fossiel richting 2035. Zijn inbreng is hier terug te zien (vanaf 1u12), en hieronder te lezen:

Geachte voorzitter, commissieleden,

Mijn naam is Vatan Hüzeir en ik ben van het Rotterdams Klimaat Initiatief, een groep Rotterdammers die wilt dat de stad zich inzet voor een duurzame toekomst zonder uitstoot van broeikasgassen. Vermindering van de CO2-uitstoot is hard nodig om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Daarom stellen wij voor om de kolencentrales van Uniper en Engie op de Maasvlakte tegen 2020 te sluiten.

Wij zijn namelijk bezorgd. Bezorgd over de gevolgen van klimaatverandering op onze generatie en op de generaties na ons. Denk aan meer voedselschaarste, gewapende conflicten, enorme productiviteitsverliezen, vluchtelingenstromen en dure natuurrampen.

Om dat allemaal te voorkomen werd vorig jaar december in Parijs een baanbrekend internationaal klimaatakkoord getekend. Zo’n 200 landen spraken af dat de planeet met niet meer dan 2°C mag opwarmen. Ook burgemeester Aboutaleb en wethouder Langenberg waren bij die onderhandelingen. We hadden daarom goede hoop dat onze stad voluit zou meedoen in de terugdringing van de uitstoot van broeikasgassen. Maar nu, één jaar later, constateer ik dat de verder sympathieke activiteiten van de gemeente helaas weinig bijdragen aan het akkoord van Parijs.

Ondertussen is het akkoord van kracht. Het startschot heeft geklonken. Maar om op tijd te finishen moeten we nu wel verschrikkelijk hard rennen. De urgentie is hoog want juist die tijd hebben we bepaald niet aan onze zijde.

Beste voorzitter en commissieleden, wij zijn de eerste generatie Rotterdammers die de gevolgen van klimaatverandering zal ondervinden, en de laatste die daar iets aan kan doen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de CO2-uitstoot van Nederland – en dus Rotterdam – tegen 2035 naar nul moet om in lijn te zijn met Parijs. Wij vragen ons dus af hoe uw uitfaseringsplan voor fossiele energie eruit ziet?

Op de kortere termijn betekent het klimaatakkoord dat de kolencentrales op de Maasvlakte tegen 2020 moeten sluiten. Wij vragen u dat doel te halen.

Ten eerste kunt u luid en duidelijk het kabinet vertellen dat u inderdaad de kolencentrales het liefst nu dicht ziet gaan. Onlangs heeft onze burgemeester al opgeroepen tot sluiting binnen 8 jaar. Bemoedigend, maar het moet dubbel zo snel! En versnelde sluiting is volgens verschillende onderzoeken de goedkoopste manier om onze CO2-emisiereductiedoelstellingen te halen.

Ook voor wat betreft onze energiezekerheid kunnen de centrales gewoon dicht. We schakelen zonder problemen over op gas, en zonder noemenswaardige extra kosten voor de burger.

U kunt daarnaast het leven van de kolencentrales verkorten door geen steun te geven aan plannen van Uniper en Engie om hun centrales zo lang mogelijk open te houden.

Zo ligt er een plan om de centrales warmte te laten leveren aan het Westland en daarna aan Rotterdam en Den Haag. Hiervoor is een 20km lange pijplijn nodig. Als dit plan doorgang vindt, zijn we voor vele jaren voor onze warmte dus afhankelijk van de kolenkachel, waarvoor extra kolen moeten worden verbrand. Terwijl we er juist zo snel mogelijk van af moeten!

Bovendien be-lobbyen de kolenboeren de provincie om de pijp te meefinancieren. Ze vissen daar naar zo’n €50 miljoen. Wij vragen u om nu alvast duidelijk te maken dat Rotterdam geen afnemer wordt van kolenwarmte, de nodige vergunningen niet verleent en geen cent bijdraagt aan die kolenwarmtepijp.

Dan is er ook een demonstratieproject gepland om de CO2-uitstoot van de centrales ondergronds op te slaan. Het project doet een beroep op €330 miljoen aan publiek geld, naast een schamele €50 miljoen voor elk van de kolenstokers. Vooral de burger betaalt dan vooral voor hun broeikasgasrommel. En de opslagplek voor de CO2-uitstoot zelf is al na 2 jaar vol. Dan is de demonstratie afgelopen, klinkt er wat applaus en gaat de uitstoot weer de lucht in. Rotterdam zit dan opgescheept met die rommel. Wie gaat het onderhoud daarvan betalen, als de centrales lang en breed zijn gesloten? Wat als het broeikasgas ontsnapt?

Het Havenbedrijf is een voorstander van de pijplijn en de opslagproef. Wij verzoeken u, als grootste aandeelhouder, het Havenbedrijf te laten stoppen met lobbyen voor deze plannen en om de vergunningen voor de aanleg van de nodige systemen absoluut niet te verlenen.

Ten derde azen Uniper en Engie deze herfst op honderden miljoenen subsidie-euro’s om houtsnippers bij te stoken. Maar het hele productieproces van die houtsnippers betekent extra uitstoot. En als de subsidiepot straks weer op is, worden weer vooral kolen verbrand. Een tijdelijk lapmiddel dus. Daar hebben we echt geen tijd meer voor.

Maar ja, wie vraagt ons eigenlijk wat? Daarom komen we het hier zelf zeggen: wij willen geen smurrie in onze kachel, wij willen geen smurrie onder onze stad, en wij willen geen smurrie in onze longen en volgens ons denken veel Rotterdammers er net zo over, als je ze dit eerlijke verhaal vertelt.

Spendeer dus geen verdere tijd, geld en moeite om de kolencentrales in leven te houden. Kolengestookte energie is een doodlopende industrie. Laten we onze kendoe-mentaliteit inzetten voor een echt duurzame toekomst voor Rotterdam. Ik beantwoord graag uw vragen. Dank u wel.

cxaflvhw8aeecc1

Aboutaleb: binnen 8 jaar van die smurrie af

26 oktober vond de Nationale Klimaattop plaats. Ook onze burgemeester Aboutaleb was er bij.  Met het Rotterdams Klimaat Initiatief schreven we Aboutaleb een brief om hem aan te sporen leiderschap te tonen en de kolencentrales op de Maasvlakte te sluiten. Dit – en jullie aansporingen via Twitter en mail – heeft effect gehad. Voor een groot en invloedrijk publiek verklaarde hij dat we “binnen 8 jaar van die smurrie af” moeten. Dat vonden de kolenboeren niet leuk…  Natuurlijk moet het in het licht van het Parijs akkoord sneller, binnen vier jaar sluiten, maar toch een mooie stap. Zie oa NU.nl en Rijnmond.

Coolsingel wordt Koolsingel uit protest tegen kolencentrales

Het Rotterdams Klimaat Initiatief heeft de Coolsingel omgedoopt tot Koolsingel. Dit uit protest tegen het uitblijven van actie van het stadsbestuur om de kolencentrales op de Maasvlakte zo snel mogelijk dicht te krijgen. De straatnaamborden rondom het stadhuis werden vorige week met een sticker van de nieuwe naam voorzien. Twee weken geleden overhandigde het burgerinitiatief al een roetzwart Koolsingel-straatnaambord aan wethouder Langenberg en verzocht hem al het mogelijke te doen om de kolencentrales te sluiten.

Vatan Hüzeir, woordvoerder van het Rotterdams Klimaat Initiatief: “Als we gevaarlijke klimaatverandering willen voorkomen, moeten die kolencentrales dicht. Hoe eerder hoe beter en niet pas ‘op termijn’ zoals wethouder Langenberg ons vorige week liet weten. Wij willen dat Rotterdam voorop loopt in het tegengaan van klimaatverandering en niet in het veroorzaken ervan. Hoewel de wethouder aangeeft dat hij zich inzet voor sluiting van de kolencentrales, maken hij en zijn ambtenaren plannen om onze huizen te verwarmen met kolenwarmte en zijn dolgelukkig met honderden miljoenen aan subsidies voor een onzeker experiment voor de opslag van CO2 en de mogelijke miljardensubsidies voor de bijstook van biomassa. Deze ontwikkelingen zijn duur, staan echte duurzame ontwikkeling in de weg en zetten Rotterdammers volledig buitenspel.”

Volgende week woensdag 26 oktober vindt in de Van Nelle Fabriek de Nationale Klimaattop 2016 plaats. Tijdens deze top zullen overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven samenkomen om het klimaatakkoord van Parijs te vertalen naar concrete acties in Nederland. Burgemeester Aboutaleb is één van de sprekers. Uit een nieuwe studie van het New Climate Institute blijkt dat Nederland alle kolencentrales uiterlijk 2020 moet sluiten om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Dit geldt ook voor de kolencentrales op de Maasvlakte van Uniper en Engie die pas dit jaar geopend zijn.

Koolsingel straatnaambord op stadhuis
Koolsingel straatnaambord op stadhuis

Hüzeir: “De Nationale Klimaattop is dé kans voor burgemeester Aboutaleb om de leiding te nemen in duurzaamheid met als eerste wapenfeit het sluiten van de kolencentrales op de Maasvlakte. Die veroorzaken 25 procent van de CO2-uitstoot van Rotterdam. Met een simpel besluit kan in één klap de klimaatimpact van Rotterdam drastisch worden teruggebracht. Wij roepen Aboutaleb en Langenberg op zich hard te maken voor de belangen van de huidige én toekomstige Rotterdammers. Als er niet razendsnel stappen worden gezet om volledig te stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen wordt onze mooie stad onleefbaar. Rotterdam moet duidelijk kiezen voor snelle sluiting van de kolencentrales en echt een voorloper worden op klimaatgebied.”

Burgemeester Aboutaleb op Nationale Klimaattop

Onze burgemeester Aboutaleb spreekt op 26 oktober op de Nationale Klimaattop in de Van Nellefabriek. “We hebben elke maatregel die denkbaar is nodig om de mondiale opwarming tegen te gaan” – zo zegt staatssecretaris Dijksma in de aankondiging van het evenement. Een goed moment dus om Aboutaleb aan te spreken op zijn leiderschap en te vragen er alles aan te doen om de kolencentrales dicht te krijgen. Dat hebben we gedaan met onderstaande brief. We zijn benieuwd welk nieuws hij op deze Nationale Klimaattop zal brengen!

Geachte burgemeester Aboutaleb,

Eind oktober spreekt u op de Nationale Klimaattop over ‘leven in Nederland in 2050’. Wij maken ons ernstig zorgen hoe ons leven en dat van onze kinderen er dan uit zal zien. Klimaatverandering dreigt onze samenleving ernstig te verstoren als er niet razendsnel stappen worden gezet om volledig te stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen wereldwijd.

Wij zouden graag zien dat onze stad voorop loopt in het stoppen van klimaatverandering. Met de start van het Rotterdam Climate Initiative hadden we goede hoop dat Rotterdam zou gaan bijdragen aan de oplossing, maar nu, tien jaar later, is van de grote ambities weinig meer over. De CO2-uitstoot van Rotterdam en de haven is onverminderd hoog, en tot overmaat van ramp zijn er recent twee nieuwe kolencentrales geopend. U was aanwezig bij de ‘feestelijke’ opening van één van deze centrales. Wat ons betreft was dit een zwarte dag voor het klimaat en voor Rotterdam.

Dat was voor ons reden tot oprichting van het Rotterdams Klimaat Initiatief, inmiddels gesteund door honderden stadsgenoten. Vorige week spraken wij wethouder Langenberg en uitten wij onze zorgen over de duurzaamheidskoers van Rotterdam. Wij vroegen hem alles in het werk te stellen om de kolencentrales op de Maasvlakte te sluiten. Hij was immers samen met u aanwezig op de historische klimaattop in Parijs en steunt onze roep tot sluiting. Maar de wethouder kon ons niet geruststellen. Hij vertelde ons dat de beslissing over de toekomst van deze klimaatvervuilende centrales in Den Haag genomen wordt.

Wij vragen u als onze burgemeester hierin op te komen voor de belangen van de huidige én toekomstige Rotterdammers. Juist waar beslismacht ontbreekt is immers leiderschap nodig. Wij spreken u daarbij tegelijk aan als prominent politicus van een regeringspartij die haar regeringsperiode zou kunnen afsluiten met de historische beslissing alle kolencentrales in Nederland te sluiten. Dit is een essentiële stap in het waarmaken van het akkoord van Parijs. Wij hopen dat u dat u alles in het werk kunt stellen om de kolencentrales op de Maasvlakte uiterlijk 2020 te sluiten. Zodat u op de Nationale Klimaattop kunt vertellen dat Rotterdam niet alleen voorop zal lopen in het omgaan met de gevolgen van klimaatverandering, maar ook in het aanpakken van de oorzaken.

Overhandiging open brief aan wethouder Langenberg

Woensdag heeft het Rotterdams Klimaat Initiatief een brief tegen kolencentrales overhandigd aan wethouder Langenberg. Ze hadden ook een mooi cadeautje voor hem: een nieuw straatnaambord voor de Koolsingel. Met de belofte dat ze terugkomen met een groen bordje voor de Coolsingel als de kolencentrales dicht zijn. De wethouder gaf aan dat de keuze om de kolencentrales te sluiten bij minister Kamp ligt, maar hij Kamp wel zal meegeven dat de centrale wat Rotterdam betreft zo snel mogelijk dicht kan. Hoewel het Rotterdams Klimaat Initiatief hier blij mee was, viel de uitspraak van Langenberg de kolencentrales “zo duurzaam mogelijk te willen benutten” slecht. Vatan Hüzeir: “De enige duurzame kolencentrale is een gesloten kolencentrale. Het idee om nu honderden miljoenen te investeren in kolencentrales om ze minder slecht te maken is achterhaald en zorgt er alleen maar voor dat die centrales langer open blijven. De wethouder zou zich moeten uitspreken voor sluiting en echt kiezen voor een duurzame toekomst voor de stad”. Wordt vervolgd, onder andere met een vervolgafspraak met de wethouder.

Onderschrijf je deze brief ook? Lees en teken hier

Overhandiging_RKI_klein
RKI-ovehandiging-publiek