Havenkrant – groene editie

Het Rotterdams Klimaat Initiatief heeft een ‘groene editie’ van de Havenkrant uitgebracht. Deze groene editie legt scherp bloot hoe onze haven volop blijft inzetten op de fossiele industrie, en daarmee lijnrecht ingaat tegen het klimaatakkoord van Parijs. Daarnaast bevat de krant een artikel over de heimelijke verkoop van de Engie-kolencentrale, handige weetjes en ook een kinderpagina.

De krant is vormgegeven in de stijl van de échte Havenkrant, een promotiekrantje van het Havenbedrijf. De groene editie is uitgedeeld aan raadsleden en aan medewerkers van het Havenbedrijf en verder in kleine oplage verspreid via culturele instellingen. En nu ook online te downloaden (link).

Tweehonderd Rotterdammers demonstreren tegen kolenoverslag Maasvlakte

Het Rotterdams Klimaat Initiatief organiseerde vandaag een klimaatmars uit protest tegen de dreigende contractverlenging van de kolenoverslag van de EMO. Tweehonderd burgers riepen samen met lijsttrekkers van lokale politieke partijen het havenbedrijf op om klimaatleiderschap te tonen en de Rotterdamse haven kolenvrij te maken in lijn met het klimaatakkoord van Parijs.

Onder het motto ‘Onze haven, onze toekomst’ overhandigden vertegenwoordigers van PvdA, D66, SP, GroenLinks, Nida, PvdD, CU-SGP en Denk samen met het Rotterdams Klimaat Initiatief een oproep aan de directie van het Havenbedrijf. Volgens hen heeft Rotterdam als de belangrijkste kolenhaven van Europa een belangrijke verantwoordelijkheid in het beëindigen van het Europese kolentijdperk. De partijen vragen havendirecteur Allard Castelein te komen met een concrete en heldere strategie voor de afbouw van de kolenoverslag in Rotterdam; in lijn met het klimaatakkoord van Parijs.

Onlangs werd bekend dat het Havenbedrijf van plan is het contract van de Rotterdamse kolenoverslag EMO, de grootste van Europa, voor 25 jaar te verlengen. Hiermee gaat het Havenbedrijf voorbij aan de wens van een meerderheid van de gemeenteraad om de kolenoverslag af te bouwen in lijn met het klimaatakkoord van Parijs. Ook een ruime meerderheid van de Rotterdammers wil dat kolen snel uit de haven verdwijnen, bleek recent uit een opiniepeiling.

Onze haven, onze toekomst
“Als Rotterdam en het Havenbedrijf hun klimaatambities serieus nemen, dan moeten ze keihard aan de slag met het uitfaseren van kolen. Maar in plaats daarvan duikt havenwethouder Adriaan Visser (D66) voor zijn verantwoordelijkheid en schuift havendirecteur Allard Castelein de schuld in de schoenen van Duitsland. Wij eisen vrijdag, als medeaandeelhouder, onze zeggenschap over het Havenbedrijf terug. Want het is onze haven en onze toekomst”, zegt Vatan Hüzeir van het Rotterdams Klimaat Initiatief. De uitstoot van de kolen die in de Rotterdamse haven wordt overgeslagen staat gelijk aan de helft van de jaarlijkse CO2 uitstoot van Nederland.

De aanwezige (kandidaat)raadsleden lieten duidelijk weten dat ze ook willen dat Rotterdam snel kolenvrij wordt:

  • Leo de Kleijn, SP: “Kolenoverslag kan echt niet meer, dat is duidelijk! We moeten in Rotterdam verantwoordelijkheid nemen voor het klimaat én voor de werknemers die nu nog in de koleneconomie werken.”
  • Stephan Leewis, GroenLinks: “Met de Rotterdamse raad hebben we wethouder Visser en Havenbedrijf Rotterdam een duidelijke boodschap gegeven: werk aan afbouw van de kolenoverslag in lijn met klimaatakkoord van Parijs. Havendirecteur Allard Castelein geeft tot nu toe slechts redenen waarom hij niets hoeft, kan of wil doen. Nu moet hij echt aan de slag!”
  • Barbara Kathmann, PvdA:“Klimaatverandering is een urgent probleem dat nu vraagt om duidelijke keuzes. Het Havenbedrijf moet de kop uit het zand halen en kiezen voor het klimaat!”
  • Marianne Benard, Partij voor de Dieren: “De Rotterdamse haven is de grootste ‘kolendealer’ van Europa en de directie doet net alsof zij daar niets aan kan doen. Rotterdam heeft echter de sleutel in handen om het hoognodige afscheid van kolen te versnellen: stoppen met de overslag!”
  • Christel Monrooij, ChristenUnie-SGP: “We zien graag een actiever Havenbedrijf dat TOP-prioriteit maakt van het aantrekken van bedrijven en startups die kunnen voorzien in schone alternatieven voor de kolenindustrie. En samen met de gemeente en het Rijk een Europese lobbyen voor een kolentaks, zodat de vervuiler betaald en gebruik van kolen ontmoedigd wordt.”

De klimaatmars onderweg naar het Havenbedrijf (foto: Karin Oppelland)

Vertegenwoordigers van de partijen die de oproep tekenden – PvdA, D66, SP, GroenLinks, Nida, PvdD, CU-SGP en Denk (foto: Karin Oppelland)

De klimaatmars komt aan bij het Havenbedrijf (foto: Karin Oppelland)

Overhandiging van de brief aan Richard van der Eijk (directie Havenbedrijf) (foto: Karin Oppelland)

Kom mee op 9 maart – klimaatmars naar het havenbedrijf!

Onze wethouder Adriaan Visser laat zonder enige kritiek het Havenbedrijf bijtekenen voor nog 25 jaar kolenoverslag. Want: “daar gaan we als Rotterdam niet over”. Wij gaan echter wél over de toekomst van onze haven én van het klimaat. Kom daarom op 9 maart mee met de klimaatmars naar het Havenbedrijf: https://www.facebook.com/events/1092016267606883/

Na een roerige twee weken is veel meer duidelijk over kolenoverslag EMO. Volgens het Havenbedrijf is de contractverlenging tot 2043 nu nog slechts een formaliteit. Wethouder Adriaan Visser heeft geen enkel leiderschap getoond voor het klimaat. In plaats van alles op alles te zetten om de contractverlenging met EMO te voorkomen, zocht Visser allerlei uitvluchten dat hij hier toch niets mee te maken heeft en dat het toch allemaal geen zin heeft wat we in Rotterdam doen.

Maar daar laten we het niet bij zitten. We gaan niet akkoord met een wethouder die zegt ‘Daar ga ik niet over’ of een Havenbedrijf dat zegt ‘Het is een voldongen feit’. Kom dus ook mee met de klimaatmars op vrijdagmiddag 9 maart. Met deze mars eisen we als aandeelhouders (Rotterdammers & alle Nederlanders) zeggenschap over onze haven terug. Hier overhandigen we aan havendirecteur Castelein de oproep die onze wethouder zelf niet wilde schrijven.

Hopelijk kan je erbij zijn op 9 maart! Kijk op Facebook voor de laatste updates & nodig ook vrienden, familie en collega’s uit: https://www.facebook.com/events/1092016267606883/

 

Eenvandaag over wethouder Visser: Waarom steenkolen nog een kwart eeuw in Rotterdam blijven

Onduidelijkheid alom of de kolenoverslag wel-niet-wel-niet was verlengd. Conclusie: volgens het Havenbedrijf is de verlenging “onvermijdelijk” en onze wethouder Adriaan Visser laat zonder enige kritiek het Havenbedrijf bijtekenen voor nog 25 jaar kolenoverslag.

EenVandaag geeft een scherpe duiding in dit item: waarom steenkolen nog een kwart eeuw in Rotterdam blijven

Wethouder Visser wil kolen uit Rotterdamse haven

De Rotterdamse havenwethouder Adriaan Visser kreeg op 14 februari een petitie overhandigd tegen de contractverlenging van kolen overslagbedrijf EMO – de grootste kolenoverslag van Europa. De wethouder gaf aan sympathiek te staan tegenover de petitie en zo snel mogelijk van de kolen af te willen. Hij wilde daar echter geen datum aan verbinden.

Visser gaf aan al veel te doen om de kolenoverslag in de Rotterdamse haven uit te faseren: in gesprek met overslagbedrijf EMO, om tafel bij het bij het havenbedrijf en op bezoek bij minister Wiebes om aan te dringen op een kolentaks. Het specifieke verzoek – om alles op alles te zetten om te voorkomen dat het contract van de kolenoverslag nu tot 2043 verlengd wordt – legt hij echter naast zich neer. Hij zegt daarover niet te gaan.

Vatan Hüzeir, initiatiefnemer van de petitie, is blij te horen dat de D66-wethouder meer doet dan hij tot nu toe liet blijken. Toch vindt Hüzeir dat de wethouder een stuk verder moet gaan: “De voorgenomen contractverlenging gaat lijnrecht in tegen de ambities van het klimaatakkoord van Parijs. Politiek gezien kan de wethouder een sterk statement maken en alle wegen bewandelen om voor dit contract te gaan liggen. In plaats daarvan wijst de wethouder op verantwoordelijkheid van anderen.”

Het Rotterdams Klimaat Initiatief verzamelde de afgelopen weken tweeduizend steunbetuigingen voor de petitie, op straat en online. Rotterdammers en andere bezorgde burgers roepen havenwethouder Visser in de petitie op het huurcontract met de kolenoverslag met maximaal vijf jaar te verlengen, in plaats van de nu voorgenomen 25 jaar. Het Rotterdams Klimaat Initiatief zal zich niet neerleggen bij het afhoudende antwoord van de wethouder.

Factsheet kolenoverslag Rotterdam

Download achtergrondinformatie over de kolenoverslagbedrijf in Rotterdam hier
Ook interessant: Resultaten opiniepeiling kolenoverslag in Rotterdam

Wat is er aan de hand?
Rotterdam staat voor een belangrijke beslissing: heeft steenkool nog een toekomst in onze haven? Het huurcontract van steenkoolbedrijf EMO – de grootste kolenberg van Europa – loopt deze zomer af. Een mooi moment om te gaan stoppen met de kolenoverslag. Maar het Havenbedrijf staat op het punt het huurcontract met 25 jaar verlengen, tot 2043. Dit gaat lijnrecht in tegen het klimaatakkoord van Parijs, dat impliceert dat het gebruik van steenkool het komende decennium juist moet worden uitgefaseerd.

“Factsheet kolenoverslag Rotterdam” verder lezen

Contractverlenging kolenoverslag EMO tot 2043 op losse schroeven

For English version, click here

Rotterdam, 15 november 2017. Het college van Rotterdam moet samen met Havenbedrijf Rotterdam een strategie maken om te stoppen met de kolenoverslag in de haven; in een tempo dat in lijn is met het klimaatakkoord van Parijs. Het college wordt hiertoe opgeroepen door de meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad.

Op 30 juni 2018 verloopt het leasecontract tussen het Havenbedrijf en het Europese Massagoed Overslagbedrijf (EMO). De partijen stonden op het punt om het leasecontract voor de grootste kolenoverslag van Europa met 25 jaar te verlengen, tot 2043. Maar nu de gemeenteraad afscheid wil nemen van de kolenoverslag lijkt het onzeker of de geplande contractverlenging met EMO in deze vorm door kan gaan. De motie ‘Afscheid van Kolen’ werd ingediend door Groenlinks, SP, Nida, CDA, PvdA en gesteund door D66, PvdD en CU-SGP.

Vatan Hüzeir, woordvoerder van het Rotterdams Klimaat Initiatief: “De stemming betekent het definitieve startschot voor een ware Rotterdamse Kohlenausstieg. Het klimaat verandert snel en gevaarlijk. Om het klimaatakkoord van Parijs te halen, moet al rond 2025 alle steenkool in Europa uitgefaseerd zijn. Het kolenvrij maken van de haven maakt de weg vrij voor een echt duurzame stad. Als EMO niet kan meegaan in deze transitie, zal er geen plek meer zijn voor dit bedrijf.”

Het Rotterdams Klimaat Initiatief was één van de ondertekenaars van een oproep aan de raad om kolen in de haven uit te faseren.[1] Na druk van de burgerbeweging sprak wethouder duurzaamheid Langenberg zich vorig jaar oktober uit tegen het aansluiten van de kolencentrales op de Maasvlakte op het Rotterdamse warmtenet.[2]

De haven van Rotterdam herbergt de grootste kolenoverslag van Europa. Een deel van de doorgevoerde steenkool wordt verbrand in de kolencentrales op de Maasvlakte, een ander deel in de centrales in Duitsland. Onderzoek toont aan dat deze kolencentrales binnen 4 en 8 jaar dicht moeten om het klimaatakkoord van Parijs te halen.[3]

— 

Zie vergadering gemeenteraad van 14-11-2017 voor meer context: https://rotterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/449598/Gemeenteraad%2014-11-2017#ai_3707658

[1] Zie: https://nos.nl/artikel/2201054-milieuclubs-eisen-stop-op-handel-in-steenkool.html

[2] Zie: https://versbeton.nl/2016/12/dit-zijn-de-volgende-stappen-naar-een-fossielvrij-rotterdam/

[3] Zie respectievelijk: http://m.greenpeace.nl/Global/nederland/2014/Persberichten/Paris%20Agreement%20for%20NL%202016%2029%2009_NewClimate%20(1).pdfhttps://newclimate.org/2016/02/23/what-does-the-paris-agreement-mean-for-climate-protection-in-germany/

Steun onze oproep: geen toekomst voor kolen in onze haven

Onze stad staat voor een belangrijke beslissing: heeft steenkool nog een toekomst in onze haven? Wat het Rotterdams Klimaat Initiatief betreft niet. En we hebben jouw hulp nodig om ons stadsbestuur hiervan te overtuigen.

Wat is er aan de hand?
Het huurcontract van steenkoolbedrijf de EMO loopt deze zomer af. Een mooi moment om dit kolenoverslagbedrijf – de grootste kolenberg van Europa! – uit de haven te bannen, vinden wij. Maar het Havenbedrijf staat op het punt het huurcontract met 25 jaar verlengen.

Om het klimaatakkoord van Parijs te halen, moet al rond 2025 alle steenkool in Europa uitgefaseerd zijn. Wij willen dus zeker niet dat Rotterdam tot 2043 vast blijft zitten aan klimaatvervuilende kolen.

Ons stadsbestuur kan hier een stokje voor steken, als grootaandeelhouder van het Havenbedrijf. Maar wethouders Pex Langenberg (duurzaamheid) en Adriaan Visser (haven) lijken dit voorlopig niet van plan. Daarom brengt de Rotterdamse gemeenteraad dinsdag een motie in stemming die oproept een huurcontract voor maximaal vijf jaar af te geven.

Wat kan jij doen?
Stuur vandaag nog een e-mail of tweet naar de fractievoorzitters in de raad om ze te vragen de motie te steunen. Onderaan dit bericht vind je hun contactgegevens en een voorbeeld e-mail en tweets.

Uitnoding: borrel 23 november
Tot slot een uitnodiging: wil je meer weten over de plannen van het Rotterdams Klimaat Initiatief? Kom op donderdag 23 november van 17:00 tot 19:00 uur naar onze Sinterklaasborrel bij Brouwerij Eurotrash in de Hofbogen.

Alvast bedankt! We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen.

het Rotterdams Klimaat Initiatief


 
 
*** contactgegevens ***

Leefbaar Rotterdam Ronald Buijt r.buijt@raad.rotterdam.nl @Buijtleefbaar
PvdA Leo Bruijn l.bruijn@raad.rotterdam.nl @LeoBruijn
D66 Samuel Schampers SJJ.Schampers@raad.rotterdam.nl @D66Rotterdam
SP Leo de Kleijn l.dekleijn@raad.rotterdam.nl @ldekleijn
VVD Jan-Willem Verheij j.verheij@raad.rotterdam.nl @JWVerheij
CDA Christine Eskes Ec.eskes@raad.rotterdam.nl @c_eskes
Nida Nourdin El Ouali N.elOuali@raad.rotterdam.nl @Nourdin_
GroenLinks Judith Bokhove j.bokhove@raad.rotterdam.nl @judithbokhove
CU/SGP Setkin Sies s.sies@raad.rotterdam.nl @setking
Partij voor de Dieren Jeroen van der Lee jd.vanderlee@raad.rotterdam.nl @pvddrotterdam

 
 
*** voorbeeld e-mail ***
 
Geacht raadslid,

Om klimaatverandering beheersbaar te houden, moet rond 2025 alle steenkool in Europa uitgefaseerd zijn. Maar de EMO, de grootste steenkooloverslag van Europa, vraagt nu om verlenging van haar huurcontract in de Rotterdamse haven tot 2043.

Ons stadsbestuur, eigenaar van het Havenbedrijf, kan hier een stokje voor steken en een huurcontract voor kortere tijd afdwingen. Ik vraag daarom om dinsdag uw steun uit te spreken voor de ingediende motie ‘Contracten met bedrijven kolenoverslag’.

U kunt ervoor zorgen dat onze stad zich niet vastlegt op een fossiele toekomst, maar juist een duurzame richting inslaat.

Met vriendelijke groet,

[naam]
 
 
*** voorbeeldtweets ***

[@naam] Kies voor een kolenvrije haven en geef de EMO geen huurcontract voor tot 2043. Wij willen #rotterdamkolenvrij

[@naam] Kies voor een duurzame toekomst voor Rotterdam, zonder kolenbedrijven in onze haven. Geef de EMO geen huurcontract tot 2043. #rotterdamkolenvrij

[@naam] 80 procent van de steenkool moet onder de grond blijven. Er is geen toekomst van de EMO in onze haven. Kies voor #rotterdamkolenvrij

Viering sluiting kolencentrale

Een groep Rotterdammers vierde op de Maasvlakte de sluiting van de kolencentrale en riep op ook de andere twee te sluiten. “Eén centrale dicht, nog twee te gaan” – aldus het refrein van het lied dat ze hierbij zongen.

(c) Winish Chedi


Item op TV Rijnmond

Viering sluiting kolencentrale: één centrale dicht, nog twee te gaan!
Een groep van 20 Rotterdammers trok vandaag naar de Maasvlakte om te vieren dat de oude kolencentrale nu gesloten is. Al zingend “Eén centrale dicht, nog twee te gaan” riepen ze op ook de andere twee kolencentrales snel te sluiten. Vatan Hüzeir, woordvoerder van het Rotterdams Klimaat Initiatief: “Deze centrales zijn de grootste klimaatvervuilers van Nederland; goed voor 25% van de Rotterdamse CO2-uitstoot. Ze zijn gebouwd met de valse belofte dat ze de uitstoot zouden opvangen en opslaan. De bedrijven Engie en Uniper hebben hun belofte gebroken. Nu is het de hoogste tijd de centrales voorgoed te sluiten.”

(c) Winish Chedi
(c) Winish Chedi