Denk & doe mee met nieuwe plannen Rotterdams Klimaat Initiatief

Op maandag 22 oktober organiseren we met het Rotterdams Klimaat Initiatief een avond voor iedereen die het klimaat een warm hart toedraagt. Hopelijk kan je er ook bij zijn!

Plaats: Stadskwekerij De Kas
Adres: Van Beuningenstraat 22 (2 minuten lopen vanaf metrostation Blijdorp)
Wanneer: Maandag 22 oktober, 19:30 – 21:30 uur

*** Denk & doe mee met nieuwe plannen Rotterdams Klimaat Initiatief ***
Een nieuw seizoen, tijd voor nieuwe stappen! Het nieuwe college is nu echt van start en een stuk groener dan voorheen, het havenbedrijf helaas nog steeds even fossiel.

Tijd voor een nieuwe strategie en nieuwe plannen! Denk en doe je mee? Kom maandag 22 oktober naar onze grote brainstorm en plannenmaakavond. Drie actuele onderwerpen worden voorbereid:

1/ Tegenhouden van een nieuwe schaliegasfabriek

2/ Provinciale Statenverkiezingen

3/ Sluiting van de kolencentrales op de Maasvlakte

Naast een brainstorm over deze onderwerpen is er ruimte voor andere initiatieven. Heb je zelf een idee dat je onder de aandacht wil brengen, laat het van te voren weten dan kijken we hoe we dit inpassen in het programma.

Wat kunnen we doen zodat Rotterdam échte keuzes voor het klimaat zal maken? Werk mee aan de nieuwe plannen van het Rotterdams Klimaat Initiatief, maandagavond 22 oktober, bij Stadskwekerij De Kas. Zie ook https://www.facebook.com/events/1931914380179920/

Tweede Kamer mist kans snelle sluiting kolencentrales

De Tweede Kamer heeft geen duidelijke deadline gesteld voor sluiting van de Rotterdamse kolencentrales. Bij het Kamerdebat over de toekomst van de energievoorziening, afgelopen dinsdag, werden geen moties ingediend om het beleid van Minister Kamp aan te scherpen. Vatan Hüzeir van het Rotterdams Klimaat Initiatief: “Slecht nieuws voor Rotterdam. Deze kolencentrales zijn de grootste klimaatvervuilers en zorgen dat we blijven hangen in de fossiele economie – met alle risico’s voor toekomstige werkgelegenheid van dien.”

Wel riep de Kamer het kabinet op tot uitvoering van eerdere moties over planvorming voor het uitfaseren van de kolencentrales, en de onmiddelijke stopzetting van de miljardensubsidie voor bijstook van biomassa in kolencentrales. Behalve de VVD en PVV deden de partijen verder stevige uitspraken over de noodzaak tot snelle sluiting. Het Rotterdams Klimaat Initiatief hoopt daarom dat na de verkiezingen de nieuwe regering alsnog besluit tot sluiting per 2020.

Voorafgaand aan het debat betoogde een groep Rotterdammers bij de Kamer voor een scherpe keuze, onder het motto “gezond verstand aan, kolencentrales uit”. Ze sloten daarmee aan bij de onthulling van een van kool gemaakte buste van minister Kamp, georganiseerd door Greenpeace. Zie RTV Rijnmond voor een rapportage.

Op naar Den Haag – dinsdagavond 7 februari

Dinsdag debatteert de  Tweede Kamer eindelijk over de sluiting van de kolencentrales. De Kamer kan dan – tegen de wil van minister Kamp in! – besluiten dat de kolencentrales snel dicht gaan. We willen hier met een grote groep Rotterdammers bij zijn zodat Kamerleden doorhebben dat Rotterdammers geen kolencentrales meer willen. Voor een volle publieke tribune zullen Kamerleden zich net wat harder inzetten voor sluiting.

We verzamelen om 17:00 uur op Rotterdam Centraal, bij de ontmoetingsplek (de wolk) in de hal. Om kwart over nemen we de trein om gezamenlijk naar Het Plein in Den Haag op te trekken. Hier sluiten we aan bij de ontmoeting met Kamerleden, georganiseerd door Greenpeace (zie Facebook-event). Vervolgens gaan we door naar de publieke tribune om vanaf half zeven het begin van het debat bij te wonen.

Zo laten laten we de politici in Den Haag duidelijk merken dat die kolencentrales wat de Rotterdammers betreft echt voor 2020 dicht moeten. We moeten immers stoppen met investeren in het verleden en ons richten op de toekomst. We hebben de Kamerleden al onze stellingname gestuurd en zullen ze nog iets typisch Rotterdams meegeven.

Een duidelijke stem vanuit Rotterdam kan echt een verschil maken. Hopelijk kan je er dus bij zijn. En neem gerust nog iemand mee! Praktisch verder: vergeet niet voldoende warme kleren en ook eten en drinken mee te nemen en om comfortabel te blijven. Volg onze Facebook pagina voor de laatste updates.

Kolendebat in Rotterdam

Dinsdagavond vanaf 19:30 uur is het Kolendebat in BAR, met onder anderen (ovb) Jan Vos (Kamerlid PvdA), Remco Dijkstra (Kamerlid VVD), Liesbeth van Tongeren (Kamerlid GroenLinks), Eric Smaling (Kamerlid SP), Samuel Schampers (D66 Rotterdam) en Hans Schoenmakers (Uniper – die van de kolencentrale) Een perfecte timing gezien de discussie rond de nieuwe energie agenda en de politieke kans om nu de kolencentrales te sluiten, dus het kan een smeuiig en nieuwswaardig debat worden. Via sociale media sporen we de Kamerleden aan om nu echt de kolencentrales te sluiten, doe ook mee op Twitter en Facebook!

kolendebat_jan_vos

kolendebat_remco_dijkstra

kolendebat_eric_smaling

kolendebat_liesbeth_van_tongeren