Tweehonderd Rotterdammers demonstreren tegen kolenoverslag Maasvlakte

Het Rotterdams Klimaat Initiatief organiseerde vandaag een klimaatmars uit protest tegen de dreigende contractverlenging van de kolenoverslag van de EMO. Tweehonderd burgers riepen samen met lijsttrekkers van lokale politieke partijen het havenbedrijf op om klimaatleiderschap te tonen en de Rotterdamse haven kolenvrij te maken in lijn met het klimaatakkoord van Parijs.

Onder het motto ‘Onze haven, onze toekomst’ overhandigden vertegenwoordigers van PvdA, D66, SP, GroenLinks, Nida, PvdD, CU-SGP en Denk samen met het Rotterdams Klimaat Initiatief een oproep aan de directie van het Havenbedrijf. Volgens hen heeft Rotterdam als de belangrijkste kolenhaven van Europa een belangrijke verantwoordelijkheid in het beëindigen van het Europese kolentijdperk. De partijen vragen havendirecteur Allard Castelein te komen met een concrete en heldere strategie voor de afbouw van de kolenoverslag in Rotterdam; in lijn met het klimaatakkoord van Parijs.

Onlangs werd bekend dat het Havenbedrijf van plan is het contract van de Rotterdamse kolenoverslag EMO, de grootste van Europa, voor 25 jaar te verlengen. Hiermee gaat het Havenbedrijf voorbij aan de wens van een meerderheid van de gemeenteraad om de kolenoverslag af te bouwen in lijn met het klimaatakkoord van Parijs. Ook een ruime meerderheid van de Rotterdammers wil dat kolen snel uit de haven verdwijnen, bleek recent uit een opiniepeiling.

Onze haven, onze toekomst
“Als Rotterdam en het Havenbedrijf hun klimaatambities serieus nemen, dan moeten ze keihard aan de slag met het uitfaseren van kolen. Maar in plaats daarvan duikt havenwethouder Adriaan Visser (D66) voor zijn verantwoordelijkheid en schuift havendirecteur Allard Castelein de schuld in de schoenen van Duitsland. Wij eisen vrijdag, als medeaandeelhouder, onze zeggenschap over het Havenbedrijf terug. Want het is onze haven en onze toekomst”, zegt Vatan Hüzeir van het Rotterdams Klimaat Initiatief. De uitstoot van de kolen die in de Rotterdamse haven wordt overgeslagen staat gelijk aan de helft van de jaarlijkse CO2 uitstoot van Nederland.

De aanwezige (kandidaat)raadsleden lieten duidelijk weten dat ze ook willen dat Rotterdam snel kolenvrij wordt:

  • Leo de Kleijn, SP: “Kolenoverslag kan echt niet meer, dat is duidelijk! We moeten in Rotterdam verantwoordelijkheid nemen voor het klimaat én voor de werknemers die nu nog in de koleneconomie werken.”
  • Stephan Leewis, GroenLinks: “Met de Rotterdamse raad hebben we wethouder Visser en Havenbedrijf Rotterdam een duidelijke boodschap gegeven: werk aan afbouw van de kolenoverslag in lijn met klimaatakkoord van Parijs. Havendirecteur Allard Castelein geeft tot nu toe slechts redenen waarom hij niets hoeft, kan of wil doen. Nu moet hij echt aan de slag!”
  • Barbara Kathmann, PvdA:“Klimaatverandering is een urgent probleem dat nu vraagt om duidelijke keuzes. Het Havenbedrijf moet de kop uit het zand halen en kiezen voor het klimaat!”
  • Marianne Benard, Partij voor de Dieren: “De Rotterdamse haven is de grootste ‘kolendealer’ van Europa en de directie doet net alsof zij daar niets aan kan doen. Rotterdam heeft echter de sleutel in handen om het hoognodige afscheid van kolen te versnellen: stoppen met de overslag!”
  • Christel Monrooij, ChristenUnie-SGP: “We zien graag een actiever Havenbedrijf dat TOP-prioriteit maakt van het aantrekken van bedrijven en startups die kunnen voorzien in schone alternatieven voor de kolenindustrie. En samen met de gemeente en het Rijk een Europese lobbyen voor een kolentaks, zodat de vervuiler betaald en gebruik van kolen ontmoedigd wordt.”

De klimaatmars onderweg naar het Havenbedrijf (foto: Karin Oppelland)

Vertegenwoordigers van de partijen die de oproep tekenden – PvdA, D66, SP, GroenLinks, Nida, PvdD, CU-SGP en Denk (foto: Karin Oppelland)

De klimaatmars komt aan bij het Havenbedrijf (foto: Karin Oppelland)

Overhandiging van de brief aan Richard van der Eijk (directie Havenbedrijf) (foto: Karin Oppelland)