Kom mee op 9 maart – klimaatmars naar het havenbedrijf!

Onze wethouder Adriaan Visser laat zonder enige kritiek het Havenbedrijf bijtekenen voor nog 25 jaar kolenoverslag. Want: “daar gaan we als Rotterdam niet over”. Wij gaan echter wél over de toekomst van onze haven én van het klimaat. Kom daarom op 9 maart mee met de klimaatmars naar het Havenbedrijf: https://www.facebook.com/events/1092016267606883/

Na een roerige twee weken is veel meer duidelijk over kolenoverslag EMO. Volgens het Havenbedrijf is de contractverlenging tot 2043 nu nog slechts een formaliteit. Wethouder Adriaan Visser heeft geen enkel leiderschap getoond voor het klimaat. In plaats van alles op alles te zetten om de contractverlenging met EMO te voorkomen, zocht Visser allerlei uitvluchten dat hij hier toch niets mee te maken heeft en dat het toch allemaal geen zin heeft wat we in Rotterdam doen.

Maar daar laten we het niet bij zitten. We gaan niet akkoord met een wethouder die zegt ‘Daar ga ik niet over’ of een Havenbedrijf dat zegt ‘Het is een voldongen feit’. Kom dus ook mee met de klimaatmars op vrijdagmiddag 9 maart. Met deze mars eisen we als aandeelhouders (Rotterdammers & alle Nederlanders) zeggenschap over onze haven terug. Hier overhandigen we aan havendirecteur Castelein de oproep die onze wethouder zelf niet wilde schrijven.

Hopelijk kan je erbij zijn op 9 maart! Kijk op Facebook voor de laatste updates & nodig ook vrienden, familie en collega’s uit: https://www.facebook.com/events/1092016267606883/

 

Eenvandaag over wethouder Visser: Waarom steenkolen nog een kwart eeuw in Rotterdam blijven

Onduidelijkheid alom of de kolenoverslag wel-niet-wel-niet was verlengd. Conclusie: volgens het Havenbedrijf is de verlenging “onvermijdelijk” en onze wethouder Adriaan Visser laat zonder enige kritiek het Havenbedrijf bijtekenen voor nog 25 jaar kolenoverslag.

EenVandaag geeft een scherpe duiding in dit item: waarom steenkolen nog een kwart eeuw in Rotterdam blijven

Wethouder Visser wil kolen uit Rotterdamse haven

De Rotterdamse havenwethouder Adriaan Visser kreeg op 14 februari een petitie overhandigd tegen de contractverlenging van kolen overslagbedrijf EMO – de grootste kolenoverslag van Europa. De wethouder gaf aan sympathiek te staan tegenover de petitie en zo snel mogelijk van de kolen af te willen. Hij wilde daar echter geen datum aan verbinden.

Visser gaf aan al veel te doen om de kolenoverslag in de Rotterdamse haven uit te faseren: in gesprek met overslagbedrijf EMO, om tafel bij het bij het havenbedrijf en op bezoek bij minister Wiebes om aan te dringen op een kolentaks. Het specifieke verzoek – om alles op alles te zetten om te voorkomen dat het contract van de kolenoverslag nu tot 2043 verlengd wordt – legt hij echter naast zich neer. Hij zegt daarover niet te gaan.

Vatan Hüzeir, initiatiefnemer van de petitie, is blij te horen dat de D66-wethouder meer doet dan hij tot nu toe liet blijken. Toch vindt Hüzeir dat de wethouder een stuk verder moet gaan: “De voorgenomen contractverlenging gaat lijnrecht in tegen de ambities van het klimaatakkoord van Parijs. Politiek gezien kan de wethouder een sterk statement maken en alle wegen bewandelen om voor dit contract te gaan liggen. In plaats daarvan wijst de wethouder op verantwoordelijkheid van anderen.”

Het Rotterdams Klimaat Initiatief verzamelde de afgelopen weken tweeduizend steunbetuigingen voor de petitie, op straat en online. Rotterdammers en andere bezorgde burgers roepen havenwethouder Visser in de petitie op het huurcontract met de kolenoverslag met maximaal vijf jaar te verlengen, in plaats van de nu voorgenomen 25 jaar. Het Rotterdams Klimaat Initiatief zal zich niet neerleggen bij het afhoudende antwoord van de wethouder.