Wethouder Rotterdam spreekt zich uit tegen kolenwarmte

Wethouder Pex Langenberg (Mobiliteit, Duurzaamheid en Cultuur) heeft op 16 november verklaard dat Rotterdam geen kolenwarmte zal binnenlaten op het Rotterdamse warmtenet. Dat deed hij in reactie op de oproep van het Rotterdams Klimaat Initiatief, tijdens de vergadering van de raadscommissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid.

Rotterdam sluit zich hiermee aan bij eerdere uitspraken die zijn gedaan door gemeente Den Haag, de bierbrouwer Heineken en tuinders in het Westland. De eigenaren van de kolencentrales, Uniper en Engie, hoopten zich juist onmisbaar te kunnen maken door warmte te leveren aan de Rotterdammers, maar niemand wil hun kolenwarmte hebben. Dat brengt sluiting van de kolencentrales een stap dichterbij, noodzakelijk voor het behalen van het Klimaatakkoord van Parijs.

Vatan Hüzeir, woordvoorder van het Rotterdams Klimaat Initiatief: “Dit is een belangrijke keuze. Rotterdam blijft niet hangen in het verleden. Wij dringen er bij de wethouder en de raadsleden op aan zich nu maximaal in te zetten om de kolencentrales uiterlijk in 2020 te sluiten, en een plan te gaan maken voor uitfasering van de fossiele industrie richting 2035.”

Zie de registratie van de commissievergadering op https://rotterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/235122/16-11-2016

Lees de inbreng van Vatan Hüzeir na op www.rotterdamsklimaatinitiatief.nl/

Rotterdams Klimaat Initiatief bij de gemeenteraad

Op 16 november was het Rotterdams Klimaat Initiatief uitgenodigd om in te spreken bij de raadscommissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid. Vatan Hüzeir drong er bij de raadsleden op aan de plannen voor kolenwarmte te schrappen, zich maximaal in te zetten om de kolencentrales uiterlijk in 2020 te sluiten, en een plan te maken voor uitfasering van fossiel richting 2035. Zijn inbreng is hier terug te zien (vanaf 1u12), en hieronder te lezen:

Geachte voorzitter, commissieleden,

Mijn naam is Vatan Hüzeir en ik ben van het Rotterdams Klimaat Initiatief, een groep Rotterdammers die wilt dat de stad zich inzet voor een duurzame toekomst zonder uitstoot van broeikasgassen. Vermindering van de CO2-uitstoot is hard nodig om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Daarom stellen wij voor om de kolencentrales van Uniper en Engie op de Maasvlakte tegen 2020 te sluiten.

Wij zijn namelijk bezorgd. Bezorgd over de gevolgen van klimaatverandering op onze generatie en op de generaties na ons. Denk aan meer voedselschaarste, gewapende conflicten, enorme productiviteitsverliezen, vluchtelingenstromen en dure natuurrampen.

Om dat allemaal te voorkomen werd vorig jaar december in Parijs een baanbrekend internationaal klimaatakkoord getekend. Zo’n 200 landen spraken af dat de planeet met niet meer dan 2°C mag opwarmen. Ook burgemeester Aboutaleb en wethouder Langenberg waren bij die onderhandelingen. We hadden daarom goede hoop dat onze stad voluit zou meedoen in de terugdringing van de uitstoot van broeikasgassen. Maar nu, één jaar later, constateer ik dat de verder sympathieke activiteiten van de gemeente helaas weinig bijdragen aan het akkoord van Parijs.

Ondertussen is het akkoord van kracht. Het startschot heeft geklonken. Maar om op tijd te finishen moeten we nu wel verschrikkelijk hard rennen. De urgentie is hoog want juist die tijd hebben we bepaald niet aan onze zijde.

Beste voorzitter en commissieleden, wij zijn de eerste generatie Rotterdammers die de gevolgen van klimaatverandering zal ondervinden, en de laatste die daar iets aan kan doen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de CO2-uitstoot van Nederland – en dus Rotterdam – tegen 2035 naar nul moet om in lijn te zijn met Parijs. Wij vragen ons dus af hoe uw uitfaseringsplan voor fossiele energie eruit ziet?

Op de kortere termijn betekent het klimaatakkoord dat de kolencentrales op de Maasvlakte tegen 2020 moeten sluiten. Wij vragen u dat doel te halen.

Ten eerste kunt u luid en duidelijk het kabinet vertellen dat u inderdaad de kolencentrales het liefst nu dicht ziet gaan. Onlangs heeft onze burgemeester al opgeroepen tot sluiting binnen 8 jaar. Bemoedigend, maar het moet dubbel zo snel! En versnelde sluiting is volgens verschillende onderzoeken de goedkoopste manier om onze CO2-emisiereductiedoelstellingen te halen.

Ook voor wat betreft onze energiezekerheid kunnen de centrales gewoon dicht. We schakelen zonder problemen over op gas, en zonder noemenswaardige extra kosten voor de burger.

U kunt daarnaast het leven van de kolencentrales verkorten door geen steun te geven aan plannen van Uniper en Engie om hun centrales zo lang mogelijk open te houden.

Zo ligt er een plan om de centrales warmte te laten leveren aan het Westland en daarna aan Rotterdam en Den Haag. Hiervoor is een 20km lange pijplijn nodig. Als dit plan doorgang vindt, zijn we voor vele jaren voor onze warmte dus afhankelijk van de kolenkachel, waarvoor extra kolen moeten worden verbrand. Terwijl we er juist zo snel mogelijk van af moeten!

Bovendien be-lobbyen de kolenboeren de provincie om de pijp te meefinancieren. Ze vissen daar naar zo’n €50 miljoen. Wij vragen u om nu alvast duidelijk te maken dat Rotterdam geen afnemer wordt van kolenwarmte, de nodige vergunningen niet verleent en geen cent bijdraagt aan die kolenwarmtepijp.

Dan is er ook een demonstratieproject gepland om de CO2-uitstoot van de centrales ondergronds op te slaan. Het project doet een beroep op €330 miljoen aan publiek geld, naast een schamele €50 miljoen voor elk van de kolenstokers. Vooral de burger betaalt dan vooral voor hun broeikasgasrommel. En de opslagplek voor de CO2-uitstoot zelf is al na 2 jaar vol. Dan is de demonstratie afgelopen, klinkt er wat applaus en gaat de uitstoot weer de lucht in. Rotterdam zit dan opgescheept met die rommel. Wie gaat het onderhoud daarvan betalen, als de centrales lang en breed zijn gesloten? Wat als het broeikasgas ontsnapt?

Het Havenbedrijf is een voorstander van de pijplijn en de opslagproef. Wij verzoeken u, als grootste aandeelhouder, het Havenbedrijf te laten stoppen met lobbyen voor deze plannen en om de vergunningen voor de aanleg van de nodige systemen absoluut niet te verlenen.

Ten derde azen Uniper en Engie deze herfst op honderden miljoenen subsidie-euro’s om houtsnippers bij te stoken. Maar het hele productieproces van die houtsnippers betekent extra uitstoot. En als de subsidiepot straks weer op is, worden weer vooral kolen verbrand. Een tijdelijk lapmiddel dus. Daar hebben we echt geen tijd meer voor.

Maar ja, wie vraagt ons eigenlijk wat? Daarom komen we het hier zelf zeggen: wij willen geen smurrie in onze kachel, wij willen geen smurrie onder onze stad, en wij willen geen smurrie in onze longen en volgens ons denken veel Rotterdammers er net zo over, als je ze dit eerlijke verhaal vertelt.

Spendeer dus geen verdere tijd, geld en moeite om de kolencentrales in leven te houden. Kolengestookte energie is een doodlopende industrie. Laten we onze kendoe-mentaliteit inzetten voor een echt duurzame toekomst voor Rotterdam. Ik beantwoord graag uw vragen. Dank u wel.

cxaflvhw8aeecc1

Aboutaleb: binnen 8 jaar van die smurrie af

26 oktober vond de Nationale Klimaattop plaats. Ook onze burgemeester Aboutaleb was er bij.  Met het Rotterdams Klimaat Initiatief schreven we Aboutaleb een brief om hem aan te sporen leiderschap te tonen en de kolencentrales op de Maasvlakte te sluiten. Dit – en jullie aansporingen via Twitter en mail – heeft effect gehad. Voor een groot en invloedrijk publiek verklaarde hij dat we “binnen 8 jaar van die smurrie af” moeten. Dat vonden de kolenboeren niet leuk…  Natuurlijk moet het in het licht van het Parijs akkoord sneller, binnen vier jaar sluiten, maar toch een mooie stap. Zie oa NU.nl en Rijnmond.