Coolsingel wordt Koolsingel uit protest tegen kolencentrales

Het Rotterdams Klimaat Initiatief heeft de Coolsingel omgedoopt tot Koolsingel. Dit uit protest tegen het uitblijven van actie van het stadsbestuur om de kolencentrales op de Maasvlakte zo snel mogelijk dicht te krijgen. De straatnaamborden rondom het stadhuis werden vorige week met een sticker van de nieuwe naam voorzien. Twee weken geleden overhandigde het burgerinitiatief al een roetzwart Koolsingel-straatnaambord aan wethouder Langenberg en verzocht hem al het mogelijke te doen om de kolencentrales te sluiten.

Vatan Hüzeir, woordvoerder van het Rotterdams Klimaat Initiatief: “Als we gevaarlijke klimaatverandering willen voorkomen, moeten die kolencentrales dicht. Hoe eerder hoe beter en niet pas ‘op termijn’ zoals wethouder Langenberg ons vorige week liet weten. Wij willen dat Rotterdam voorop loopt in het tegengaan van klimaatverandering en niet in het veroorzaken ervan. Hoewel de wethouder aangeeft dat hij zich inzet voor sluiting van de kolencentrales, maken hij en zijn ambtenaren plannen om onze huizen te verwarmen met kolenwarmte en zijn dolgelukkig met honderden miljoenen aan subsidies voor een onzeker experiment voor de opslag van CO2 en de mogelijke miljardensubsidies voor de bijstook van biomassa. Deze ontwikkelingen zijn duur, staan echte duurzame ontwikkeling in de weg en zetten Rotterdammers volledig buitenspel.”

Volgende week woensdag 26 oktober vindt in de Van Nelle Fabriek de Nationale Klimaattop 2016 plaats. Tijdens deze top zullen overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven samenkomen om het klimaatakkoord van Parijs te vertalen naar concrete acties in Nederland. Burgemeester Aboutaleb is één van de sprekers. Uit een nieuwe studie van het New Climate Institute blijkt dat Nederland alle kolencentrales uiterlijk 2020 moet sluiten om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Dit geldt ook voor de kolencentrales op de Maasvlakte van Uniper en Engie die pas dit jaar geopend zijn.

Koolsingel straatnaambord op stadhuis
Koolsingel straatnaambord op stadhuis

Hüzeir: “De Nationale Klimaattop is dé kans voor burgemeester Aboutaleb om de leiding te nemen in duurzaamheid met als eerste wapenfeit het sluiten van de kolencentrales op de Maasvlakte. Die veroorzaken 25 procent van de CO2-uitstoot van Rotterdam. Met een simpel besluit kan in één klap de klimaatimpact van Rotterdam drastisch worden teruggebracht. Wij roepen Aboutaleb en Langenberg op zich hard te maken voor de belangen van de huidige én toekomstige Rotterdammers. Als er niet razendsnel stappen worden gezet om volledig te stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen wordt onze mooie stad onleefbaar. Rotterdam moet duidelijk kiezen voor snelle sluiting van de kolencentrales en echt een voorloper worden op klimaatgebied.”

Burgemeester Aboutaleb op Nationale Klimaattop

Onze burgemeester Aboutaleb spreekt op 26 oktober op de Nationale Klimaattop in de Van Nellefabriek. “We hebben elke maatregel die denkbaar is nodig om de mondiale opwarming tegen te gaan” – zo zegt staatssecretaris Dijksma in de aankondiging van het evenement. Een goed moment dus om Aboutaleb aan te spreken op zijn leiderschap en te vragen er alles aan te doen om de kolencentrales dicht te krijgen. Dat hebben we gedaan met onderstaande brief. We zijn benieuwd welk nieuws hij op deze Nationale Klimaattop zal brengen!

Geachte burgemeester Aboutaleb,

Eind oktober spreekt u op de Nationale Klimaattop over ‘leven in Nederland in 2050’. Wij maken ons ernstig zorgen hoe ons leven en dat van onze kinderen er dan uit zal zien. Klimaatverandering dreigt onze samenleving ernstig te verstoren als er niet razendsnel stappen worden gezet om volledig te stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen wereldwijd.

Wij zouden graag zien dat onze stad voorop loopt in het stoppen van klimaatverandering. Met de start van het Rotterdam Climate Initiative hadden we goede hoop dat Rotterdam zou gaan bijdragen aan de oplossing, maar nu, tien jaar later, is van de grote ambities weinig meer over. De CO2-uitstoot van Rotterdam en de haven is onverminderd hoog, en tot overmaat van ramp zijn er recent twee nieuwe kolencentrales geopend. U was aanwezig bij de ‘feestelijke’ opening van één van deze centrales. Wat ons betreft was dit een zwarte dag voor het klimaat en voor Rotterdam.

Dat was voor ons reden tot oprichting van het Rotterdams Klimaat Initiatief, inmiddels gesteund door honderden stadsgenoten. Vorige week spraken wij wethouder Langenberg en uitten wij onze zorgen over de duurzaamheidskoers van Rotterdam. Wij vroegen hem alles in het werk te stellen om de kolencentrales op de Maasvlakte te sluiten. Hij was immers samen met u aanwezig op de historische klimaattop in Parijs en steunt onze roep tot sluiting. Maar de wethouder kon ons niet geruststellen. Hij vertelde ons dat de beslissing over de toekomst van deze klimaatvervuilende centrales in Den Haag genomen wordt.

Wij vragen u als onze burgemeester hierin op te komen voor de belangen van de huidige én toekomstige Rotterdammers. Juist waar beslismacht ontbreekt is immers leiderschap nodig. Wij spreken u daarbij tegelijk aan als prominent politicus van een regeringspartij die haar regeringsperiode zou kunnen afsluiten met de historische beslissing alle kolencentrales in Nederland te sluiten. Dit is een essentiële stap in het waarmaken van het akkoord van Parijs. Wij hopen dat u dat u alles in het werk kunt stellen om de kolencentrales op de Maasvlakte uiterlijk 2020 te sluiten. Zodat u op de Nationale Klimaattop kunt vertellen dat Rotterdam niet alleen voorop zal lopen in het omgaan met de gevolgen van klimaatverandering, maar ook in het aanpakken van de oorzaken.

Overhandiging open brief aan wethouder Langenberg

Woensdag heeft het Rotterdams Klimaat Initiatief een brief tegen kolencentrales overhandigd aan wethouder Langenberg. Ze hadden ook een mooi cadeautje voor hem: een nieuw straatnaambord voor de Koolsingel. Met de belofte dat ze terugkomen met een groen bordje voor de Coolsingel als de kolencentrales dicht zijn. De wethouder gaf aan dat de keuze om de kolencentrales te sluiten bij minister Kamp ligt, maar hij Kamp wel zal meegeven dat de centrale wat Rotterdam betreft zo snel mogelijk dicht kan. Hoewel het Rotterdams Klimaat Initiatief hier blij mee was, viel de uitspraak van Langenberg de kolencentrales “zo duurzaam mogelijk te willen benutten” slecht. Vatan Hüzeir: “De enige duurzame kolencentrale is een gesloten kolencentrale. Het idee om nu honderden miljoenen te investeren in kolencentrales om ze minder slecht te maken is achterhaald en zorgt er alleen maar voor dat die centrales langer open blijven. De wethouder zou zich moeten uitspreken voor sluiting en echt kiezen voor een duurzame toekomst voor de stad”. Wordt vervolgd, onder andere met een vervolgafspraak met de wethouder.

Onderschrijf je deze brief ook? Lees en teken hier

Overhandiging_RKI_klein
RKI-ovehandiging-publiek