Stadsbestuur wil terug naar de kolenkachel

KolenkachelIn de Rotterdamse haven zijn dit jaar twee nieuwe megakolencentrales geopend. Er zijn plannen om een pijpleiding aan te leggen vanuit de haven naar de stad om Rotterdamse huizen te gaan verwarmen met kolenwarmte uit deze centrales. Het stadsbestuur vindt dit wel een goed plan, in tegenstelling tot Den Haag en Leiden die zich al hebben uitgesproken tegen deze vervuilende en ouderwetse warmtebron. We gaan toch niet terug naar de kolenkachel?!

Op de Maasvlakte staan drie kolencentrales die gezamenlijk een gigantische hoeveelheid CO2 uitstoten en zo een grote bijdrage leveren aan het klimaatprobleem. Door een deal tussen milieuorganisaties en het bedrijfsleven, het Energieakkoord, gaat begin 2017 de oude E.on-centrale uit bedrijf. De andere twee, in eigendom van Engie (het oude Electrabel) en Uniper (voormalig E.on),  zijn pas net geopend.  Deze twee nieuwe centrales zijn samen veel groter dan de oude die dicht gaat waardoor het totale kolenvermogen in de Rotterdamse haven met 60 procent toeneemt.

Kolencentrales zijn omstreden, omdat het de meest vervuilende manier is van stroom opwekken. Het klimaatverdrag dat eind vorig jaar in Parijs is gesloten dwingt Nederland tot het veel sneller omschakelen van fossiele brandstoffen zoals kolen naar duurzame energie. Daarom zijn er ook steeds meer partijen  in de Tweede Kamer die ook de nieuwe kolencentrales waaronder de twee in de Rotterdamse haven willen sluiten.

Maar Uniper en Engie hebben een slim plan bedacht om deze sluiting te voorkomen. Ze willen als onderdeel van de zogenaamde warmterotonde een pijp gaan aanleggen van de kolencentrales op de Tweede Maasvlakte naar de stad om zo onze huizen te verwarmen met kolenwarmte. Op deze manier hopen ze onmisbaar te worden – ‘we willen de Rotterdammers toch niet in de kou laten zitten!’ – en gedwongen sluiting te voorkomen.

Geplande warmtepijpen in de warmterotonde Zuid-Holland
Geplande warmtepijpen in de warmterotonde Zuid-Holland (Bron: Provincie Zuid-Holland)

Het Rotterdams stadsbestuur ziet die warmterotonde wel zitten, inclusief de kolenwarmte die dan de stad moet gaan verwarmen. Best gek, voor een stad die 50% minder CO2 wil uitstoten in 2025 (ten opzichte van 1990) en nog amper vooruitgang heeft geboekt: in 2013 was de uitstoot 28 Mton, een fractie lager dan de uitstoot in 2012, terwijl het doel voor 2025 12 Mton is. En des te meer omdat de ontwikkelingen op het gebied van woningisolatie zo snel gaan, dat huizen tegenwoordig zo goed geisoleerd kunnen worden dat je helemaal geen verwarming meer nodig hebt [link naar energiesprong oid]. Waarom zou je dan 240 miljoen gaan investeren in een pijpleiding om vervuilende kolenwarmte de stad in te halen?

De gemeentes Den Haag  en Leiden, waar ook nieuwe pijpleidingen naartoe moeten gaan lopen,willen de kolenwarmte ondertussen niet meer. Ook tuinders en zelfs bierbrouwer Heineken hebben zich uitgesproken tegen deze vervuilende warmtebron. Wij, het Rotterdams Klimaat Initiatief, willen dat ons stadsbestuur zich zo snel mogelijk ook uitspreekt tegen kolenwarmte en werk gaat maken van isolatie van woningen en het zoeken van duurzame warmtebronnen. Zodat als volgende stap die klimaatvervuilende kolencentrales gewoon dicht kunnen!