Gemeenteraad keert zich tegen kolenwarmte, maar blijft halfslachtig

Woensdag 8 juni debatteerde de Rotterdamse gemeenteraad over de pijplijn die kolenwarmte vanuit de haven naar de stad moet gaan vervoeren. Ondanks dat er een raadsmeerderheid was die grote vraagtekens zette bij dit onduurzame project, werd een motie die opriep geen kolencentrales aan te sluiten op de warmterotonde niet aangenomen. Wel moet de wethouder gaan lobbyen in Den Haag om de Rotterdamse kolencentrales zo snel mogelijk dicht te krijgen.

De Rotterdamse raadscommissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid sprak woensdagavond 8 juni over de plannen om de nieuwe megakolencentrales op de Maasvlakte aan te sluiten op de warmterotonde. Nu Den Haag en Leiden zich tegen dit onduurzame plan keren en hebben gezegd de kolenwarmte niet te willen, is het voor de kolencentrales des te belangrijker dat Rotterdam wel mee doet. Anders hebben ze helemaal geen afnemers meer voor hun kolenwarmte. Een meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad ziet het gelukkig ook niet zitten om terug te gaan naar de kolenkachel, bleek tijdens het debat.

Maar de wethouder Pex Langenberg had duidelijk ook een lobbybezoekje gehad van Uniper en Engie, de eigenaren van kolencentrales die met sluiting bedreigd worden. Hij wilde niets weten van het bij voorbaat uitsluiten van kolenwarmte. Met als gevolg dat de raadsleden van zijn eigen partij, D66, een glasheldere motie om geen kolencentrales op de warmterotonde aan te sluiten niet steunden en deze motie verworpen werd. Een alternatieve motie waarin onder andere wordt gevraagd om extra onderzoek naar de kosten en klimaatimpact van kolenwarmte haalde het wel. Conclusie: pappen en nathouden dus. Rotterdam durft geen heldere keuze tegen kolenwarmte en voor een duurzame toekomst te maken.

Dat juist D66 een Rotterdams nee tegen kolenwarmte blokkeert is best gek. In Den Haag is het juist D66 die pleit voor het sluiten van kolencentrales. Want Kamerlid Stientje van Veldhoven snapt heel goed dat klimaatverandering  stoppen en kolencentrales openhouden niet samen gaan én dat de kolencentrales in de haven ook nog eens schadelijk zijn voor de gezondheid van Rotterdammers. Van Veldhoven: “We willen deze giftige stoffen niet meer inademen. Er zijn genoeg andere mogelijkheden om schone energie op te wekken.”

Wethouder Langenberg mag binnenkort ook op de lobbytour. Want hoewel de raad zich niet voltallig keerde tegen kolenwarmte, werd wel een motie aangenomen die de wethouder oproept ‘bij het kabinet aan te dringen op het zo spoedig mogelijk sluiten de kolencentrales in Rotterdam’. Het Rotterdams Klimaat Initiatief gaat graag met hem mee!