Rotterdams Klimaat Initiatief bij de gemeenteraad

Op 16 november was het Rotterdams Klimaat Initiatief uitgenodigd om in te spreken bij de raadscommissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid. Vatan Hüzeir drong er bij de raadsleden op aan de plannen voor kolenwarmte te schrappen, zich maximaal in te zetten om de kolencentrales uiterlijk in 2020 te sluiten, en een plan te maken voor uitfasering van fossiel richting 2035. Zijn inbreng is hier terug te zien (vanaf 1u12), en hieronder te lezen:

Geachte voorzitter, commissieleden,

Mijn naam is Vatan Hüzeir en ik ben van het Rotterdams Klimaat Initiatief, een groep Rotterdammers die wilt dat de stad zich inzet voor een duurzame toekomst zonder uitstoot van broeikasgassen. Vermindering van de CO2-uitstoot is hard nodig om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Daarom stellen wij voor om de kolencentrales van Uniper en Engie op de Maasvlakte tegen 2020 te sluiten.

Wij zijn namelijk bezorgd. Bezorgd over de gevolgen van klimaatverandering op onze generatie en op de generaties na ons. Denk aan meer voedselschaarste, gewapende conflicten, enorme productiviteitsverliezen, vluchtelingenstromen en dure natuurrampen.

Om dat allemaal te voorkomen werd vorig jaar december in Parijs een baanbrekend internationaal klimaatakkoord getekend. Zo’n 200 landen spraken af dat de planeet met niet meer dan 2°C mag opwarmen. Ook burgemeester Aboutaleb en wethouder Langenberg waren bij die onderhandelingen. We hadden daarom goede hoop dat onze stad voluit zou meedoen in de terugdringing van de uitstoot van broeikasgassen. Maar nu, één jaar later, constateer ik dat de verder sympathieke activiteiten van de gemeente helaas weinig bijdragen aan het akkoord van Parijs.

Ondertussen is het akkoord van kracht. Het startschot heeft geklonken. Maar om op tijd te finishen moeten we nu wel verschrikkelijk hard rennen. De urgentie is hoog want juist die tijd hebben we bepaald niet aan onze zijde.

Beste voorzitter en commissieleden, wij zijn de eerste generatie Rotterdammers die de gevolgen van klimaatverandering zal ondervinden, en de laatste die daar iets aan kan doen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de CO2-uitstoot van Nederland – en dus Rotterdam – tegen 2035 naar nul moet om in lijn te zijn met Parijs. Wij vragen ons dus af hoe uw uitfaseringsplan voor fossiele energie eruit ziet?

Op de kortere termijn betekent het klimaatakkoord dat de kolencentrales op de Maasvlakte tegen 2020 moeten sluiten. Wij vragen u dat doel te halen.

Ten eerste kunt u luid en duidelijk het kabinet vertellen dat u inderdaad de kolencentrales het liefst nu dicht ziet gaan. Onlangs heeft onze burgemeester al opgeroepen tot sluiting binnen 8 jaar. Bemoedigend, maar het moet dubbel zo snel! En versnelde sluiting is volgens verschillende onderzoeken de goedkoopste manier om onze CO2-emisiereductiedoelstellingen te halen.

Ook voor wat betreft onze energiezekerheid kunnen de centrales gewoon dicht. We schakelen zonder problemen over op gas, en zonder noemenswaardige extra kosten voor de burger.

U kunt daarnaast het leven van de kolencentrales verkorten door geen steun te geven aan plannen van Uniper en Engie om hun centrales zo lang mogelijk open te houden.

Zo ligt er een plan om de centrales warmte te laten leveren aan het Westland en daarna aan Rotterdam en Den Haag. Hiervoor is een 20km lange pijplijn nodig. Als dit plan doorgang vindt, zijn we voor vele jaren voor onze warmte dus afhankelijk van de kolenkachel, waarvoor extra kolen moeten worden verbrand. Terwijl we er juist zo snel mogelijk van af moeten!

Bovendien be-lobbyen de kolenboeren de provincie om de pijp te meefinancieren. Ze vissen daar naar zo’n €50 miljoen. Wij vragen u om nu alvast duidelijk te maken dat Rotterdam geen afnemer wordt van kolenwarmte, de nodige vergunningen niet verleent en geen cent bijdraagt aan die kolenwarmtepijp.

Dan is er ook een demonstratieproject gepland om de CO2-uitstoot van de centrales ondergronds op te slaan. Het project doet een beroep op €330 miljoen aan publiek geld, naast een schamele €50 miljoen voor elk van de kolenstokers. Vooral de burger betaalt dan vooral voor hun broeikasgasrommel. En de opslagplek voor de CO2-uitstoot zelf is al na 2 jaar vol. Dan is de demonstratie afgelopen, klinkt er wat applaus en gaat de uitstoot weer de lucht in. Rotterdam zit dan opgescheept met die rommel. Wie gaat het onderhoud daarvan betalen, als de centrales lang en breed zijn gesloten? Wat als het broeikasgas ontsnapt?

Het Havenbedrijf is een voorstander van de pijplijn en de opslagproef. Wij verzoeken u, als grootste aandeelhouder, het Havenbedrijf te laten stoppen met lobbyen voor deze plannen en om de vergunningen voor de aanleg van de nodige systemen absoluut niet te verlenen.

Ten derde azen Uniper en Engie deze herfst op honderden miljoenen subsidie-euro’s om houtsnippers bij te stoken. Maar het hele productieproces van die houtsnippers betekent extra uitstoot. En als de subsidiepot straks weer op is, worden weer vooral kolen verbrand. Een tijdelijk lapmiddel dus. Daar hebben we echt geen tijd meer voor.

Maar ja, wie vraagt ons eigenlijk wat? Daarom komen we het hier zelf zeggen: wij willen geen smurrie in onze kachel, wij willen geen smurrie onder onze stad, en wij willen geen smurrie in onze longen en volgens ons denken veel Rotterdammers er net zo over, als je ze dit eerlijke verhaal vertelt.

Spendeer dus geen verdere tijd, geld en moeite om de kolencentrales in leven te houden. Kolengestookte energie is een doodlopende industrie. Laten we onze kendoe-mentaliteit inzetten voor een echt duurzame toekomst voor Rotterdam. Ik beantwoord graag uw vragen. Dank u wel.

cxaflvhw8aeecc1

Aboutaleb: binnen 8 jaar van die smurrie af

26 oktober vond de Nationale Klimaattop plaats. Ook onze burgemeester Aboutaleb was er bij.  Met het Rotterdams Klimaat Initiatief schreven we Aboutaleb een brief om hem aan te sporen leiderschap te tonen en de kolencentrales op de Maasvlakte te sluiten. Dit – en jullie aansporingen via Twitter en mail – heeft effect gehad. Voor een groot en invloedrijk publiek verklaarde hij dat we “binnen 8 jaar van die smurrie af” moeten. Dat vonden de kolenboeren niet leuk…  Natuurlijk moet het in het licht van het Parijs akkoord sneller, binnen vier jaar sluiten, maar toch een mooie stap. Zie oa NU.nl en Rijnmond.

Coolsingel wordt Koolsingel uit protest tegen kolencentrales

Het Rotterdams Klimaat Initiatief heeft de Coolsingel omgedoopt tot Koolsingel. Dit uit protest tegen het uitblijven van actie van het stadsbestuur om de kolencentrales op de Maasvlakte zo snel mogelijk dicht te krijgen. De straatnaamborden rondom het stadhuis werden vorige week met een sticker van de nieuwe naam voorzien. Twee weken geleden overhandigde het burgerinitiatief al een roetzwart Koolsingel-straatnaambord aan wethouder Langenberg en verzocht hem al het mogelijke te doen om de kolencentrales te sluiten.

Vatan Hüzeir, woordvoerder van het Rotterdams Klimaat Initiatief: “Als we gevaarlijke klimaatverandering willen voorkomen, moeten die kolencentrales dicht. Hoe eerder hoe beter en niet pas ‘op termijn’ zoals wethouder Langenberg ons vorige week liet weten. Wij willen dat Rotterdam voorop loopt in het tegengaan van klimaatverandering en niet in het veroorzaken ervan. Hoewel de wethouder aangeeft dat hij zich inzet voor sluiting van de kolencentrales, maken hij en zijn ambtenaren plannen om onze huizen te verwarmen met kolenwarmte en zijn dolgelukkig met honderden miljoenen aan subsidies voor een onzeker experiment voor de opslag van CO2 en de mogelijke miljardensubsidies voor de bijstook van biomassa. Deze ontwikkelingen zijn duur, staan echte duurzame ontwikkeling in de weg en zetten Rotterdammers volledig buitenspel.”

Volgende week woensdag 26 oktober vindt in de Van Nelle Fabriek de Nationale Klimaattop 2016 plaats. Tijdens deze top zullen overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven samenkomen om het klimaatakkoord van Parijs te vertalen naar concrete acties in Nederland. Burgemeester Aboutaleb is één van de sprekers. Uit een nieuwe studie van het New Climate Institute blijkt dat Nederland alle kolencentrales uiterlijk 2020 moet sluiten om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Dit geldt ook voor de kolencentrales op de Maasvlakte van Uniper en Engie die pas dit jaar geopend zijn.

Koolsingel straatnaambord op stadhuis
Koolsingel straatnaambord op stadhuis

Hüzeir: “De Nationale Klimaattop is dé kans voor burgemeester Aboutaleb om de leiding te nemen in duurzaamheid met als eerste wapenfeit het sluiten van de kolencentrales op de Maasvlakte. Die veroorzaken 25 procent van de CO2-uitstoot van Rotterdam. Met een simpel besluit kan in één klap de klimaatimpact van Rotterdam drastisch worden teruggebracht. Wij roepen Aboutaleb en Langenberg op zich hard te maken voor de belangen van de huidige én toekomstige Rotterdammers. Als er niet razendsnel stappen worden gezet om volledig te stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen wordt onze mooie stad onleefbaar. Rotterdam moet duidelijk kiezen voor snelle sluiting van de kolencentrales en echt een voorloper worden op klimaatgebied.”

Burgemeester Aboutaleb op Nationale Klimaattop

Onze burgemeester Aboutaleb spreekt op 26 oktober op de Nationale Klimaattop in de Van Nellefabriek. “We hebben elke maatregel die denkbaar is nodig om de mondiale opwarming tegen te gaan” – zo zegt staatssecretaris Dijksma in de aankondiging van het evenement. Een goed moment dus om Aboutaleb aan te spreken op zijn leiderschap en te vragen er alles aan te doen om de kolencentrales dicht te krijgen. Dat hebben we gedaan met onderstaande brief. We zijn benieuwd welk nieuws hij op deze Nationale Klimaattop zal brengen!

Geachte burgemeester Aboutaleb,

Eind oktober spreekt u op de Nationale Klimaattop over ‘leven in Nederland in 2050’. Wij maken ons ernstig zorgen hoe ons leven en dat van onze kinderen er dan uit zal zien. Klimaatverandering dreigt onze samenleving ernstig te verstoren als er niet razendsnel stappen worden gezet om volledig te stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen wereldwijd.

Wij zouden graag zien dat onze stad voorop loopt in het stoppen van klimaatverandering. Met de start van het Rotterdam Climate Initiative hadden we goede hoop dat Rotterdam zou gaan bijdragen aan de oplossing, maar nu, tien jaar later, is van de grote ambities weinig meer over. De CO2-uitstoot van Rotterdam en de haven is onverminderd hoog, en tot overmaat van ramp zijn er recent twee nieuwe kolencentrales geopend. U was aanwezig bij de ‘feestelijke’ opening van één van deze centrales. Wat ons betreft was dit een zwarte dag voor het klimaat en voor Rotterdam.

Dat was voor ons reden tot oprichting van het Rotterdams Klimaat Initiatief, inmiddels gesteund door honderden stadsgenoten. Vorige week spraken wij wethouder Langenberg en uitten wij onze zorgen over de duurzaamheidskoers van Rotterdam. Wij vroegen hem alles in het werk te stellen om de kolencentrales op de Maasvlakte te sluiten. Hij was immers samen met u aanwezig op de historische klimaattop in Parijs en steunt onze roep tot sluiting. Maar de wethouder kon ons niet geruststellen. Hij vertelde ons dat de beslissing over de toekomst van deze klimaatvervuilende centrales in Den Haag genomen wordt.

Wij vragen u als onze burgemeester hierin op te komen voor de belangen van de huidige én toekomstige Rotterdammers. Juist waar beslismacht ontbreekt is immers leiderschap nodig. Wij spreken u daarbij tegelijk aan als prominent politicus van een regeringspartij die haar regeringsperiode zou kunnen afsluiten met de historische beslissing alle kolencentrales in Nederland te sluiten. Dit is een essentiële stap in het waarmaken van het akkoord van Parijs. Wij hopen dat u dat u alles in het werk kunt stellen om de kolencentrales op de Maasvlakte uiterlijk 2020 te sluiten. Zodat u op de Nationale Klimaattop kunt vertellen dat Rotterdam niet alleen voorop zal lopen in het omgaan met de gevolgen van klimaatverandering, maar ook in het aanpakken van de oorzaken.

Overhandiging open brief aan wethouder Langenberg

Woensdag heeft het Rotterdams Klimaat Initiatief een brief tegen kolencentrales overhandigd aan wethouder Langenberg. Ze hadden ook een mooi cadeautje voor hem: een nieuw straatnaambord voor de Koolsingel. Met de belofte dat ze terugkomen met een groen bordje voor de Coolsingel als de kolencentrales dicht zijn. De wethouder gaf aan dat de keuze om de kolencentrales te sluiten bij minister Kamp ligt, maar hij Kamp wel zal meegeven dat de centrale wat Rotterdam betreft zo snel mogelijk dicht kan. Hoewel het Rotterdams Klimaat Initiatief hier blij mee was, viel de uitspraak van Langenberg de kolencentrales “zo duurzaam mogelijk te willen benutten” slecht. Vatan Hüzeir: “De enige duurzame kolencentrale is een gesloten kolencentrale. Het idee om nu honderden miljoenen te investeren in kolencentrales om ze minder slecht te maken is achterhaald en zorgt er alleen maar voor dat die centrales langer open blijven. De wethouder zou zich moeten uitspreken voor sluiting en echt kiezen voor een duurzame toekomst voor de stad”. Wordt vervolgd, onder andere met een vervolgafspraak met de wethouder.

Onderschrijf je deze brief ook? Lees en teken hier

Overhandiging_RKI_klein
RKI-ovehandiging-publiek

Opinie in AD/Rotterdams Dagblad; teken ook!

Het AD/Rotterdams Dagblad publiceerde op 10 september ons opinieartikel, waarin we Rotterdam oproepen duidelijk te kiezen tegen de plannen voor kolenwarmte, de kolencentrales snel te sluiten en echt een voorloper te worden op klimaatgebied.

Ben je het hiermee eens? Teken dan ook onze open brief via http://rotterdamsklimaatinitiatief.nl/2016/07/rotterdam-kachelt-achteruit/#teken. Honderden andere Rotterdammers gingen je al voor! Als je verder actief wilt worden in het Rotterdams Klimaat Initiatief kan je een berichtje sturen via het contactformulier.

RotterdamsKlimaatInitiatief_opinieADRD

Hoe krijgen we de kolencentrales dicht? denk met ons mee op 30 augustus

Begin juli hebben we het Rotterdams Klimaat Initiatief gelanceerd met een open brief op Vers Beton. Inmiddels is deze onderschreven door meer dan 300 mensen! Nu de vakantieperiode ten einde loopt is het een goed moment om vervolgstappen te gaan zetten. We willen alle mede-ondertekenaars graag uitnodigen om hierover mee te denken op dinsdag 30 augustus, vanaf 20:00 uur in BlueCity (voormalig Tropicana) .

Hoe maken we Rotterdam een koploper op het gebied van klimaat? En vooral: met welke strategie krijgen we de kolencentrales op de Maasvlakte dicht? Uniper en Engie wringen zich nu in allerlei bochten om de centrales salonfähig te maken: een plan om de CO2 onder de grond op te slaan wordt weer uit de kast gehaald en Uniper vraagt openlijk om subsidie voor de pijp om kolenwarmte naar Rotterdam te transporteren.

Tijd om in actie te komen dus! Om het stadsbestuur te laten weten dat wij niet willen dat onze huizen met kolenwarmte worden verwarmd. Om minister Kamp ervan te overtuigen dat de klimaatdoelen van Parijs niet haalbaar zijn zolang die ouderwetse kolencentrales doordraaien. Én om vaart te gaan maken met echt duurzame oplossingen.

Denk je mee hoe we dat gaan doen? Van lobby richting de politiek tot het inzetten op right-to-challenge, van mediastunts tot debat, alle ideeën zijn welkom. Doel is deze avond een aantal van de ideeën uit te werken tot krachtige, haalbare acties.

Datum: dinsdag 30 augustus
Tijd: 20:00 uur (inloop vanaf 19:45)
Locatie: BlueCity, Maasboulevard 100
Aanmelden via: info@rotterdamsklimaatinitiatief.nl

De valse belofte van CO2 opslag

Het leek te mooi om waar te zijn, kolencentrales die géén broeikasgassen uitstoten. En dat was het helaas ook. Toen E.on en Electrabel in 2008 wilden beginnen met de bouw van twee splinternieuwe kolencentrales op de Maasvlakte deden ze daarbij de belofte dat alle CO2 onder de grond zou worden opgeslagen. Maar twee klimaattoppen en een rel in Barendrecht later is van die mooie belofte weinig meer over. Uniper en ENGIE (de nieuwe namen van E.on en Electrabel) krijgen de financiering voor de CO2-opslag niet rond, zeggen ze, en dus stoten de dit jaar opgestarte megakolencentrales ieder dag net zo veel CO2 uit als een paar miljoen auto’s.

CO2-opslag leek zo’n tien jaar geleden een veelbelovende techniek. CO2 geproduceerd in fabrieken en elektriciteitscentrales kon worden afgevangen en in plaats van dat het in de atmosfeer werd uitgestoten en klimaatverandering veroorzaakte, kon het het onder de grond worden opgeslagen in bijvoorbeeld lege gasvelden. Zo kunnen we gewoon door gaan op de oude vertrouwde fossiele weg en tegelijkertijd het klimaat redden, dachten de olie- en gasbedrijven en de politiek.

Shell kondigde in 2010 een eerste demonstratieproject aan, in Barendrecht, pal onder een woonwijk. Een domme keus van Shell, want de inwoners van de wijk sloegen alarm. Want wat nu als die CO2 niet in het gasveld blijft zitten en de boel gaat lekken, dachten de Barendrechters? Een terechte zorg, niet alleen op de korte termijn vanwege mogelijk gevaar voor verstikking als er een grote wolk CO2 zou ontsnappen, maar ook op de lange termijn met het oog op klimaatverandering. Als zo’n CO2-opslag gaat lekken komt er in één klap een gigantische hoeveelheid CO2 in de atmosfeer die niet meer tegen te houden is. Door alle ophef in Barendrecht ging het project van Shell uiteindelijk niet door en werden ook alle andere CO2-opslagprojecten stilletjes in de ijskast gezet.

Je zou misschien denken dat dit betekende dat ook de bouw van de kolencentrales op de Maasvlakte werd stilgelegd. Het Rotterdamse college – met een GroenLinks wethouder op milieu! – had immers in 2008 ingestemd met de bouw van deze centrales met de belofte dat er biomassa bijgemengd zou gaan worden en dat de CO2 onder de grond zou verdwijnen en niet in de lucht. Maar deze afspraken waren nooit contractueel vastgelegd. Er waren alleen brieven van Electrabel en E.on aan het college waarin ze dit plechtig beloofden. De bedrijven hielden toen ook al een slag om de arm: “Wij gaan ervan uit dat in 2020 afvang op volledige schaal bij de nieuwe centrale haalbaar zal zijn. Dit veronderstelt overigens wel dat dan ook infrastructuur en opslagmogelijkheden beschikbaar zijn en dat afvang volledig is geaccepteerd in het Europees emissiehandelssysteem”, aldus E.on.

Toen al wezen zowel GroenLinks, Leefbaar Rotterdam als SP-raadsleden op de risico’s. “Ik ben ervan overtuigd dat de wethouder niet met droge ogen kan beweren dat deze brief een juridisch waterdicht document is. [….]Niemand kan ons de garantie geven dat de beoogde CCS-technologie op grote schaal zal worden toegepast, deze technologie is immers nog niet voorhanden”, waarschuwde Leo de Kleijn van de SP op de raadsvergadering van 20 december 2007. En helaas kregen deze kritische raadsleden gelijk. De kolencentrales kwamen er, de CO2-opslag niet.

Maar na de klimaattop in Parijs en toenemende maatschappelijke druk in Nederland om alle kolencentrales te sluiten, beginnen Uniper en Engie ineens weer interesse te tonen in CO2-opslag. Ze voelen op hun klompen aan dat als ze niet iets doen om de klimaatimpact van hun kolencentrales te verminderen ze binnen enkele jaren de deuren moeten sluiten. En daarom wordt het Rotterdam Opslag en Afvang Demonstratieproject (ROAD) weer van stal gehaald. Het idee is dat met dit demonstratieproject 1,1 miljoen ton CO2 per jaar kan worden opgeslagen onder de Noordzee. Dat lijkt heel wat maar is peanuts als je bedenkt dat de drie nieuwe kolencentrales in Nederland samen – de twee op de Maasvlakte en die in de Eemshaven – 12 miljoen ton CO2 per jaar uitstoten.

Daarnaast is die CO2-opslag duur en wordt het grotendeels betaald uit belastinggeld: het project wordt tot nu toe gefinancierd met 330 miljoen euro aan subsidie en slechts 100 miljoen euro van Uniper en Engie samen. Uniper beklaagde zich recent over de kosten van het ROAD-project maar lijkt niet bereid er zelf meer in te gaan investeren, ondanks de harde belofte aan de gemeente Rotterdam in 2008.

Wij vrezen dat Uniper en Engie straks bij de gemeente of het Rijk aankloppen voor nog meer subsidie. Wij zien liever dat publiek geld besteed wordt aan duurzame energie dan aan het onder het tapijt vegen van de CO2 van ouderwetse kolencentrales. En waarom zou je honderden miljoenen gaan investeren in het opslaan van CO2 die je ook simpelweg niet kan uitstoten door die kolencentrales te sluiten? Dat lijkt het Rotterdams Klimaat Initiatief een veel betere oplossing.

Rotterdam kachelt achteruit

Kolenwarmte zet ons vast in het verleden, tijd om te kiezen voor een duurzame toekomst

Met de opening van twee fonkelnieuwe kolencentrales toont Rotterdam zich de fossiele dinosauriër van Europa. Voor ons, ondergetekende Rotterdammers, wordt de trots die we voor onze stad voelen steeds meer overschaduwd door schaamte. In Parijs kwamen vorig jaar bijna tweehonderd regeringsleiders overeen de opwarming van de aarde ruim onder de gevaarlijke grens van twee graden Celsius te houden. Daarvoor is het nodig dat we het gebruik van fossiele brandstoffen snel afbouwen. We moeten af van olie en gas en zeker ook van kolen, want die zijn met afstand het meest vervuilend.

Kolencentrale op de Maasvlakte (CC2.0 Frans Berkelaar)
Kolencentrale op de Maasvlakte (CC2.0 Frans Berkelaar)

Maar Rotterdam kachelt achteruit. Met de nieuwe kolencentrales neemt het Rotterdamse kolenvermogen met 60% toe. Bovendien is naast de nieuwe centrales een grote kolenoverslag aangelegd, waardoor de inwoners van Hoek van Holland dagelijks worden blootgesteld aan ongezond kolenstof. En nu is het plan dat deze centrales ook nog eens onze huizen moeten gaan verwarmen door de aanleg van een gigantische pijpleiding. Wij vinden dat onbegrijpelijk.

In 2006 kondigde Rotterdam luid aan dat het wereldwijd koploper zou worden in de aanpak van klimaatverandering en werd het Rotterdam Climate Initiative opgericht. De uitstoot van CO2 moest in 2025 gehalveerd zijn. Daarbij werd vooral gerekend op opslag onder de grond. Dat werd door de eigenaren van de nieuwe kolencentrales bij de vergunningverlening ook beloofd, maar de gemeente verzuimde harde afspraken te maken. Nu staan de kolencentrales te roken, terwijl de eigenaren Uniper en Engie hun toezeggingen niet waarmaken. De belofte van CO2-opslag is een excuus gebleken om door te gaan met de meest vervuilende vorm van energieopwekking.

En ook nu is er weer een belofte van vooruitgang die echte vernieuwing alleen maar zal tegengaan: kolenwarmte. Uniper en Engie lobbyen samen met de Haven van Rotterdam om ervoor te zorgen dat Rotterdam wordt aangesloten op stadsverwarming met warmte afkomstig uit hun kolencentrales. De aangesloten bewoners krijgen zo geen andere keuze dan dat voor hun verwarming extra kolen worden verstookt. Terug naar de kolenkachel dus. Met de keuze voor kolenwarmte wordt Rotterdam extra afhankelijk van de kolencentrales, waardoor sluiting hiervan moeilijker wordt.

Wij willen niet meedoen met deze valse beloftes. Dus hebben we besloten een nieuw initiatief te beginnen: het Rotterdams Klimaat Initiatief. Een beweging van onderop, want de oplossing voor de klimaatcrisis gaat niet van de gevestigde orde komen. We zijn een Rotterdamse burgerbeweging voor echte duurzame oplossingen. We willen niet terug naar de kolenkachel, maar vooruit met oplossingen als grootschalige isolatie van onze woningen en inzet van aardwarmte. Daarom is het belangrijk dat Rotterdam zich nu duidelijk uitspreekt tegen de plannen voor kolenwarmte. Sluit je ook aan bij het Rotterdams Klimaat Initiatief, hopelijk kunnen we dan snel de feestelijke sluiting van de kolencentrales vieren!

Dit opinieartikel werd op 8 juli 2016 gepubliceerd op Vers Beton, zie onderaan artikel (verder lezen) voor de ondertekenaars.

Teken ook tegen kolenwarmte!

“Rotterdam kachelt achteruit” verder lezen