Denk & doe mee met nieuwe plannen Rotterdams Klimaat Initiatief

Op maandag 22 oktober organiseren we met het Rotterdams Klimaat Initiatief een avond voor iedereen die het klimaat een warm hart toedraagt. Hopelijk kan je er ook bij zijn!

Plaats: Stadskwekerij De Kas
Adres: Van Beuningenstraat 22 (2 minuten lopen vanaf metrostation Blijdorp)
Wanneer: Maandag 22 oktober, 19:30 – 21:30 uur

*** Denk & doe mee met nieuwe plannen Rotterdams Klimaat Initiatief ***
Een nieuw seizoen, tijd voor nieuwe stappen! Het nieuwe college is nu echt van start en een stuk groener dan voorheen, het havenbedrijf helaas nog steeds even fossiel.

Tijd voor een nieuwe strategie en nieuwe plannen! Denk en doe je mee? Kom maandag 22 oktober naar onze grote brainstorm en plannenmaakavond. Drie actuele onderwerpen worden voorbereid:

1/ Tegenhouden van een nieuwe schaliegasfabriek

2/ Provinciale Statenverkiezingen

3/ Sluiting van de kolencentrales op de Maasvlakte

Naast een brainstorm over deze onderwerpen is er ruimte voor andere initiatieven. Heb je zelf een idee dat je onder de aandacht wil brengen, laat het van te voren weten dan kijken we hoe we dit inpassen in het programma.

Wat kunnen we doen zodat Rotterdam échte keuzes voor het klimaat zal maken? Werk mee aan de nieuwe plannen van het Rotterdams Klimaat Initiatief, maandagavond 22 oktober, bij Stadskwekerij De Kas. Zie ook https://www.facebook.com/events/1931914380179920/

Havenkrant – groene editie

Het Rotterdams Klimaat Initiatief heeft een ‘groene editie’ van de Havenkrant uitgebracht. Deze groene editie legt scherp bloot hoe onze haven volop blijft inzetten op de fossiele industrie, en daarmee lijnrecht ingaat tegen het klimaatakkoord van Parijs. Daarnaast bevat de krant een artikel over de heimelijke verkoop van de Engie-kolencentrale, handige weetjes en ook een kinderpagina.

De krant is vormgegeven in de stijl van de échte Havenkrant, een promotiekrantje van het Havenbedrijf. De groene editie is uitgedeeld aan raadsleden en aan medewerkers van het Havenbedrijf en verder in kleine oplage verspreid via culturele instellingen. En nu ook online te downloaden (link).

Tweehonderd Rotterdammers demonstreren tegen kolenoverslag Maasvlakte

Het Rotterdams Klimaat Initiatief organiseerde vandaag een klimaatmars uit protest tegen de dreigende contractverlenging van de kolenoverslag van de EMO. Tweehonderd burgers riepen samen met lijsttrekkers van lokale politieke partijen het havenbedrijf op om klimaatleiderschap te tonen en de Rotterdamse haven kolenvrij te maken in lijn met het klimaatakkoord van Parijs.

Onder het motto ‘Onze haven, onze toekomst’ overhandigden vertegenwoordigers van PvdA, D66, SP, GroenLinks, Nida, PvdD, CU-SGP en Denk samen met het Rotterdams Klimaat Initiatief een oproep aan de directie van het Havenbedrijf. Volgens hen heeft Rotterdam als de belangrijkste kolenhaven van Europa een belangrijke verantwoordelijkheid in het beëindigen van het Europese kolentijdperk. De partijen vragen havendirecteur Allard Castelein te komen met een concrete en heldere strategie voor de afbouw van de kolenoverslag in Rotterdam; in lijn met het klimaatakkoord van Parijs.

Onlangs werd bekend dat het Havenbedrijf van plan is het contract van de Rotterdamse kolenoverslag EMO, de grootste van Europa, voor 25 jaar te verlengen. Hiermee gaat het Havenbedrijf voorbij aan de wens van een meerderheid van de gemeenteraad om de kolenoverslag af te bouwen in lijn met het klimaatakkoord van Parijs. Ook een ruime meerderheid van de Rotterdammers wil dat kolen snel uit de haven verdwijnen, bleek recent uit een opiniepeiling.

Onze haven, onze toekomst
“Als Rotterdam en het Havenbedrijf hun klimaatambities serieus nemen, dan moeten ze keihard aan de slag met het uitfaseren van kolen. Maar in plaats daarvan duikt havenwethouder Adriaan Visser (D66) voor zijn verantwoordelijkheid en schuift havendirecteur Allard Castelein de schuld in de schoenen van Duitsland. Wij eisen vrijdag, als medeaandeelhouder, onze zeggenschap over het Havenbedrijf terug. Want het is onze haven en onze toekomst”, zegt Vatan Hüzeir van het Rotterdams Klimaat Initiatief. De uitstoot van de kolen die in de Rotterdamse haven wordt overgeslagen staat gelijk aan de helft van de jaarlijkse CO2 uitstoot van Nederland.

De aanwezige (kandidaat)raadsleden lieten duidelijk weten dat ze ook willen dat Rotterdam snel kolenvrij wordt:

  • Leo de Kleijn, SP: “Kolenoverslag kan echt niet meer, dat is duidelijk! We moeten in Rotterdam verantwoordelijkheid nemen voor het klimaat én voor de werknemers die nu nog in de koleneconomie werken.”
  • Stephan Leewis, GroenLinks: “Met de Rotterdamse raad hebben we wethouder Visser en Havenbedrijf Rotterdam een duidelijke boodschap gegeven: werk aan afbouw van de kolenoverslag in lijn met klimaatakkoord van Parijs. Havendirecteur Allard Castelein geeft tot nu toe slechts redenen waarom hij niets hoeft, kan of wil doen. Nu moet hij echt aan de slag!”
  • Barbara Kathmann, PvdA:“Klimaatverandering is een urgent probleem dat nu vraagt om duidelijke keuzes. Het Havenbedrijf moet de kop uit het zand halen en kiezen voor het klimaat!”
  • Marianne Benard, Partij voor de Dieren: “De Rotterdamse haven is de grootste ‘kolendealer’ van Europa en de directie doet net alsof zij daar niets aan kan doen. Rotterdam heeft echter de sleutel in handen om het hoognodige afscheid van kolen te versnellen: stoppen met de overslag!”
  • Christel Monrooij, ChristenUnie-SGP: “We zien graag een actiever Havenbedrijf dat TOP-prioriteit maakt van het aantrekken van bedrijven en startups die kunnen voorzien in schone alternatieven voor de kolenindustrie. En samen met de gemeente en het Rijk een Europese lobbyen voor een kolentaks, zodat de vervuiler betaald en gebruik van kolen ontmoedigd wordt.”

De klimaatmars onderweg naar het Havenbedrijf (foto: Karin Oppelland)

Vertegenwoordigers van de partijen die de oproep tekenden – PvdA, D66, SP, GroenLinks, Nida, PvdD, CU-SGP en Denk (foto: Karin Oppelland)

De klimaatmars komt aan bij het Havenbedrijf (foto: Karin Oppelland)

Overhandiging van de brief aan Richard van der Eijk (directie Havenbedrijf) (foto: Karin Oppelland)

Kom mee op 9 maart – klimaatmars naar het havenbedrijf!

Onze wethouder Adriaan Visser laat zonder enige kritiek het Havenbedrijf bijtekenen voor nog 25 jaar kolenoverslag. Want: “daar gaan we als Rotterdam niet over”. Wij gaan echter wél over de toekomst van onze haven én van het klimaat. Kom daarom op 9 maart mee met de klimaatmars naar het Havenbedrijf: https://www.facebook.com/events/1092016267606883/

Na een roerige twee weken is veel meer duidelijk over kolenoverslag EMO. Volgens het Havenbedrijf is de contractverlenging tot 2043 nu nog slechts een formaliteit. Wethouder Adriaan Visser heeft geen enkel leiderschap getoond voor het klimaat. In plaats van alles op alles te zetten om de contractverlenging met EMO te voorkomen, zocht Visser allerlei uitvluchten dat hij hier toch niets mee te maken heeft en dat het toch allemaal geen zin heeft wat we in Rotterdam doen.

Maar daar laten we het niet bij zitten. We gaan niet akkoord met een wethouder die zegt ‘Daar ga ik niet over’ of een Havenbedrijf dat zegt ‘Het is een voldongen feit’. Kom dus ook mee met de klimaatmars op vrijdagmiddag 9 maart. Met deze mars eisen we als aandeelhouders (Rotterdammers & alle Nederlanders) zeggenschap over onze haven terug. Hier overhandigen we aan havendirecteur Castelein de oproep die onze wethouder zelf niet wilde schrijven.

Hopelijk kan je erbij zijn op 9 maart! Kijk op Facebook voor de laatste updates & nodig ook vrienden, familie en collega’s uit: https://www.facebook.com/events/1092016267606883/

 

Eenvandaag over wethouder Visser: Waarom steenkolen nog een kwart eeuw in Rotterdam blijven

Onduidelijkheid alom of de kolenoverslag wel-niet-wel-niet was verlengd. Conclusie: volgens het Havenbedrijf is de verlenging “onvermijdelijk” en onze wethouder Adriaan Visser laat zonder enige kritiek het Havenbedrijf bijtekenen voor nog 25 jaar kolenoverslag.

EenVandaag geeft een scherpe duiding in dit item: waarom steenkolen nog een kwart eeuw in Rotterdam blijven

Wethouder Visser wil kolen uit Rotterdamse haven

De Rotterdamse havenwethouder Adriaan Visser kreeg op 14 februari een petitie overhandigd tegen de contractverlenging van kolen overslagbedrijf EMO – de grootste kolenoverslag van Europa. De wethouder gaf aan sympathiek te staan tegenover de petitie en zo snel mogelijk van de kolen af te willen. Hij wilde daar echter geen datum aan verbinden.

Visser gaf aan al veel te doen om de kolenoverslag in de Rotterdamse haven uit te faseren: in gesprek met overslagbedrijf EMO, om tafel bij het bij het havenbedrijf en op bezoek bij minister Wiebes om aan te dringen op een kolentaks. Het specifieke verzoek – om alles op alles te zetten om te voorkomen dat het contract van de kolenoverslag nu tot 2043 verlengd wordt – legt hij echter naast zich neer. Hij zegt daarover niet te gaan.

Vatan Hüzeir, initiatiefnemer van de petitie, is blij te horen dat de D66-wethouder meer doet dan hij tot nu toe liet blijken. Toch vindt Hüzeir dat de wethouder een stuk verder moet gaan: “De voorgenomen contractverlenging gaat lijnrecht in tegen de ambities van het klimaatakkoord van Parijs. Politiek gezien kan de wethouder een sterk statement maken en alle wegen bewandelen om voor dit contract te gaan liggen. In plaats daarvan wijst de wethouder op verantwoordelijkheid van anderen.”

Het Rotterdams Klimaat Initiatief verzamelde de afgelopen weken tweeduizend steunbetuigingen voor de petitie, op straat en online. Rotterdammers en andere bezorgde burgers roepen havenwethouder Visser in de petitie op het huurcontract met de kolenoverslag met maximaal vijf jaar te verlengen, in plaats van de nu voorgenomen 25 jaar. Het Rotterdams Klimaat Initiatief zal zich niet neerleggen bij het afhoudende antwoord van de wethouder.

Teken de petitie – afscheid kolenoverslag Rotterdam

Teken ook de petitie “Afscheid kolenoverslag Rotterdam”! Dat kan via https://afscheidkolenoverslag.petities.nl/

Havenbedrijf Rotterdam staat op het punt om het contract met EMO – de grootste kolenoverslag van Europa – met 25 jaar te verlengen. (tot 2043!) Dat gaat lijnrecht in tegen het klimaatakkoord van Parijs.

Er is afgelopen maand al veel weerstand ontstaan tegen dit slechte plan. Wethouder Visser en havendirecteur Castelein lijken zich daar nog weinig van aan te trekken. Om de druk op te voeren, zijn we deze petitie gestart. Teken & deel dus ook om de contractverlenging van de kolenoverslag te stoppen!

 

Factsheet kolenoverslag Rotterdam

Download achtergrondinformatie over de kolenoverslagbedrijf in Rotterdam hier
Ook interessant: Resultaten opiniepeiling kolenoverslag in Rotterdam

Wat is er aan de hand?
Rotterdam staat voor een belangrijke beslissing: heeft steenkool nog een toekomst in onze haven? Het huurcontract van steenkoolbedrijf EMO – de grootste kolenberg van Europa – loopt deze zomer af. Een mooi moment om te gaan stoppen met de kolenoverslag. Maar het Havenbedrijf staat op het punt het huurcontract met 25 jaar verlengen, tot 2043. Dit gaat lijnrecht in tegen het klimaatakkoord van Parijs, dat impliceert dat het gebruik van steenkool het komende decennium juist moet worden uitgefaseerd.

“Factsheet kolenoverslag Rotterdam” verder lezen

Contractverlenging kolenoverslag EMO tot 2043 op losse schroeven

For English version, click here

Rotterdam, 15 november 2017. Het college van Rotterdam moet samen met Havenbedrijf Rotterdam een strategie maken om te stoppen met de kolenoverslag in de haven; in een tempo dat in lijn is met het klimaatakkoord van Parijs. Het college wordt hiertoe opgeroepen door de meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad.

Op 30 juni 2018 verloopt het leasecontract tussen het Havenbedrijf en het Europese Massagoed Overslagbedrijf (EMO). De partijen stonden op het punt om het leasecontract voor de grootste kolenoverslag van Europa met 25 jaar te verlengen, tot 2043. Maar nu de gemeenteraad afscheid wil nemen van de kolenoverslag lijkt het onzeker of de geplande contractverlenging met EMO in deze vorm door kan gaan. De motie ‘Afscheid van Kolen’ werd ingediend door Groenlinks, SP, Nida, CDA, PvdA en gesteund door D66, PvdD en CU-SGP.

Vatan Hüzeir, woordvoerder van het Rotterdams Klimaat Initiatief: “De stemming betekent het definitieve startschot voor een ware Rotterdamse Kohlenausstieg. Het klimaat verandert snel en gevaarlijk. Om het klimaatakkoord van Parijs te halen, moet al rond 2025 alle steenkool in Europa uitgefaseerd zijn. Het kolenvrij maken van de haven maakt de weg vrij voor een echt duurzame stad. Als EMO niet kan meegaan in deze transitie, zal er geen plek meer zijn voor dit bedrijf.”

Het Rotterdams Klimaat Initiatief was één van de ondertekenaars van een oproep aan de raad om kolen in de haven uit te faseren.[1] Na druk van de burgerbeweging sprak wethouder duurzaamheid Langenberg zich vorig jaar oktober uit tegen het aansluiten van de kolencentrales op de Maasvlakte op het Rotterdamse warmtenet.[2]

De haven van Rotterdam herbergt de grootste kolenoverslag van Europa. Een deel van de doorgevoerde steenkool wordt verbrand in de kolencentrales op de Maasvlakte, een ander deel in de centrales in Duitsland. Onderzoek toont aan dat deze kolencentrales binnen 4 en 8 jaar dicht moeten om het klimaatakkoord van Parijs te halen.[3]

— 

Zie vergadering gemeenteraad van 14-11-2017 voor meer context: https://rotterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/449598/Gemeenteraad%2014-11-2017#ai_3707658

[1] Zie: https://nos.nl/artikel/2201054-milieuclubs-eisen-stop-op-handel-in-steenkool.html

[2] Zie: https://versbeton.nl/2016/12/dit-zijn-de-volgende-stappen-naar-een-fossielvrij-rotterdam/

[3] Zie respectievelijk: http://m.greenpeace.nl/Global/nederland/2014/Persberichten/Paris%20Agreement%20for%20NL%202016%2029%2009_NewClimate%20(1).pdfhttps://newclimate.org/2016/02/23/what-does-the-paris-agreement-mean-for-climate-protection-in-germany/