Wethouder Visser wil kolen uit Rotterdamse haven

De Rotterdamse havenwethouder Adriaan Visser kreeg op 14 februari een petitie overhandigd tegen de contractverlenging van kolen overslagbedrijf EMO – de grootste kolenoverslag van Europa. De wethouder gaf aan sympathiek te staan tegenover de petitie en zo snel mogelijk van de kolen af te willen. Hij wilde daar echter geen datum aan verbinden.

Visser gaf aan al veel te doen om de kolenoverslag in de Rotterdamse haven uit te faseren: in gesprek met overslagbedrijf EMO, om tafel bij het bij het havenbedrijf en op bezoek bij minister Wiebes om aan te dringen op een kolentaks. Het specifieke verzoek – om alles op alles te zetten om te voorkomen dat het contract van de kolenoverslag nu tot 2043 verlengd wordt – legt hij echter naast zich neer. Hij zegt daarover niet te gaan.

Vatan Hüzeir, initiatiefnemer van de petitie, is blij te horen dat de D66-wethouder meer doet dan hij tot nu toe liet blijken. Toch vindt Hüzeir dat de wethouder een stuk verder moet gaan: “De voorgenomen contractverlenging gaat lijnrecht in tegen de ambities van het klimaatakkoord van Parijs. Politiek gezien kan de wethouder een sterk statement maken en alle wegen bewandelen om voor dit contract te gaan liggen. In plaats daarvan wijst de wethouder op verantwoordelijkheid van anderen.”

Het Rotterdams Klimaat Initiatief verzamelde de afgelopen weken tweeduizend steunbetuigingen voor de petitie, op straat en online. Rotterdammers en andere bezorgde burgers roepen havenwethouder Visser in de petitie op het huurcontract met de kolenoverslag met maximaal vijf jaar te verlengen, in plaats van de nu voorgenomen 25 jaar. Het Rotterdams Klimaat Initiatief zal zich niet neerleggen bij het afhoudende antwoord van de wethouder.

Teken de petitie – afscheid kolenoverslag Rotterdam

Teken ook de petitie “Afscheid kolenoverslag Rotterdam”! Dat kan via https://afscheidkolenoverslag.petities.nl/

Havenbedrijf Rotterdam staat op het punt om het contract met EMO – de grootste kolenoverslag van Europa – met 25 jaar te verlengen. (tot 2043!) Dat gaat lijnrecht in tegen het klimaatakkoord van Parijs.

Er is afgelopen maand al veel weerstand ontstaan tegen dit slechte plan. Wethouder Visser en havendirecteur Castelein lijken zich daar nog weinig van aan te trekken. Om de druk op te voeren, zijn we deze petitie gestart. Teken & deel dus ook om de contractverlenging van de kolenoverslag te stoppen!

 

Factsheet kolenoverslag Rotterdam

Download achtergrondinformatie over de kolenoverslagbedrijf in Rotterdam hier

Wat is er aan de hand?
Rotterdam staat voor een belangrijke beslissing: heeft steenkool nog een toekomst in onze haven? Het huurcontract van steenkoolbedrijf EMO – de grootste kolenberg van Europa – loopt deze zomer af. Een mooi moment om te gaan stoppen met de kolenoverslag. Maar het Havenbedrijf staat op het punt het huurcontract met 25 jaar verlengen, tot 2043. Dit gaat lijnrecht in tegen het klimaatakkoord van Parijs, dat impliceert dat het gebruik van steenkool het komende decennium juist moet worden uitgefaseerd.

“Factsheet kolenoverslag Rotterdam” verder lezen

Contractverlenging kolenoverslag EMO tot 2043 op losse schroeven

For English version, click here

Rotterdam, 15 november 2017. Het college van Rotterdam moet samen met Havenbedrijf Rotterdam een strategie maken om te stoppen met de kolenoverslag in de haven; in een tempo dat in lijn is met het klimaatakkoord van Parijs. Het college wordt hiertoe opgeroepen door de meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad.

Op 30 juni 2018 verloopt het leasecontract tussen het Havenbedrijf en het Europese Massagoed Overslagbedrijf (EMO). De partijen stonden op het punt om het leasecontract voor de grootste kolenoverslag van Europa met 25 jaar te verlengen, tot 2043. Maar nu de gemeenteraad afscheid wil nemen van de kolenoverslag lijkt het onzeker of de geplande contractverlenging met EMO in deze vorm door kan gaan. De motie ‘Afscheid van Kolen’ werd ingediend door Groenlinks, SP, Nida, CDA, PvdA en gesteund door D66, PvdD en CU-SGP.

Vatan Hüzeir, woordvoerder van het Rotterdams Klimaat Initiatief: “De stemming betekent het definitieve startschot voor een ware Rotterdamse Kohlenausstieg. Het klimaat verandert snel en gevaarlijk. Om het klimaatakkoord van Parijs te halen, moet al rond 2025 alle steenkool in Europa uitgefaseerd zijn. Het kolenvrij maken van de haven maakt de weg vrij voor een echt duurzame stad. Als EMO niet kan meegaan in deze transitie, zal er geen plek meer zijn voor dit bedrijf.”

Het Rotterdams Klimaat Initiatief was één van de ondertekenaars van een oproep aan de raad om kolen in de haven uit te faseren.[1] Na druk van de burgerbeweging sprak wethouder duurzaamheid Langenberg zich vorig jaar oktober uit tegen het aansluiten van de kolencentrales op de Maasvlakte op het Rotterdamse warmtenet.[2]

De haven van Rotterdam herbergt de grootste kolenoverslag van Europa. Een deel van de doorgevoerde steenkool wordt verbrand in de kolencentrales op de Maasvlakte, een ander deel in de centrales in Duitsland. Onderzoek toont aan dat deze kolencentrales binnen 4 en 8 jaar dicht moeten om het klimaatakkoord van Parijs te halen.[3]

— 

Zie vergadering gemeenteraad van 14-11-2017 voor meer context: https://rotterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/449598/Gemeenteraad%2014-11-2017#ai_3707658

[1] Zie: https://nos.nl/artikel/2201054-milieuclubs-eisen-stop-op-handel-in-steenkool.html

[2] Zie: https://versbeton.nl/2016/12/dit-zijn-de-volgende-stappen-naar-een-fossielvrij-rotterdam/

[3] Zie respectievelijk: http://m.greenpeace.nl/Global/nederland/2014/Persberichten/Paris%20Agreement%20for%20NL%202016%2029%2009_NewClimate%20(1).pdfhttps://newclimate.org/2016/02/23/what-does-the-paris-agreement-mean-for-climate-protection-in-germany/

Steun onze oproep: geen toekomst voor kolen in onze haven

Onze stad staat voor een belangrijke beslissing: heeft steenkool nog een toekomst in onze haven? Wat het Rotterdams Klimaat Initiatief betreft niet. En we hebben jouw hulp nodig om ons stadsbestuur hiervan te overtuigen.

Wat is er aan de hand?
Het huurcontract van steenkoolbedrijf de EMO loopt deze zomer af. Een mooi moment om dit kolenoverslagbedrijf – de grootste kolenberg van Europa! – uit de haven te bannen, vinden wij. Maar het Havenbedrijf staat op het punt het huurcontract met 25 jaar verlengen.

Om het klimaatakkoord van Parijs te halen, moet al rond 2025 alle steenkool in Europa uitgefaseerd zijn. Wij willen dus zeker niet dat Rotterdam tot 2043 vast blijft zitten aan klimaatvervuilende kolen.

Ons stadsbestuur kan hier een stokje voor steken, als grootaandeelhouder van het Havenbedrijf. Maar wethouders Pex Langenberg (duurzaamheid) en Adriaan Visser (haven) lijken dit voorlopig niet van plan. Daarom brengt de Rotterdamse gemeenteraad dinsdag een motie in stemming die oproept een huurcontract voor maximaal vijf jaar af te geven.

Wat kan jij doen?
Stuur vandaag nog een e-mail of tweet naar de fractievoorzitters in de raad om ze te vragen de motie te steunen. Onderaan dit bericht vind je hun contactgegevens en een voorbeeld e-mail en tweets.

Uitnoding: borrel 23 november
Tot slot een uitnodiging: wil je meer weten over de plannen van het Rotterdams Klimaat Initiatief? Kom op donderdag 23 november van 17:00 tot 19:00 uur naar onze Sinterklaasborrel bij Brouwerij Eurotrash in de Hofbogen.

Alvast bedankt! We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen.

het Rotterdams Klimaat Initiatief


 
 
*** contactgegevens ***

Leefbaar Rotterdam Ronald Buijt r.buijt@raad.rotterdam.nl @Buijtleefbaar
PvdA Leo Bruijn l.bruijn@raad.rotterdam.nl @LeoBruijn
D66 Samuel Schampers SJJ.Schampers@raad.rotterdam.nl @D66Rotterdam
SP Leo de Kleijn l.dekleijn@raad.rotterdam.nl @ldekleijn
VVD Jan-Willem Verheij j.verheij@raad.rotterdam.nl @JWVerheij
CDA Christine Eskes Ec.eskes@raad.rotterdam.nl @c_eskes
Nida Nourdin El Ouali N.elOuali@raad.rotterdam.nl @Nourdin_
GroenLinks Judith Bokhove j.bokhove@raad.rotterdam.nl @judithbokhove
CU/SGP Setkin Sies s.sies@raad.rotterdam.nl @setking
Partij voor de Dieren Jeroen van der Lee jd.vanderlee@raad.rotterdam.nl @pvddrotterdam

 
 
*** voorbeeld e-mail ***
 
Geacht raadslid,

Om klimaatverandering beheersbaar te houden, moet rond 2025 alle steenkool in Europa uitgefaseerd zijn. Maar de EMO, de grootste steenkooloverslag van Europa, vraagt nu om verlenging van haar huurcontract in de Rotterdamse haven tot 2043.

Ons stadsbestuur, eigenaar van het Havenbedrijf, kan hier een stokje voor steken en een huurcontract voor kortere tijd afdwingen. Ik vraag daarom om dinsdag uw steun uit te spreken voor de ingediende motie ‘Contracten met bedrijven kolenoverslag’.

U kunt ervoor zorgen dat onze stad zich niet vastlegt op een fossiele toekomst, maar juist een duurzame richting inslaat.

Met vriendelijke groet,

[naam]
 
 
*** voorbeeldtweets ***

[@naam] Kies voor een kolenvrije haven en geef de EMO geen huurcontract voor tot 2043. Wij willen #rotterdamkolenvrij

[@naam] Kies voor een duurzame toekomst voor Rotterdam, zonder kolenbedrijven in onze haven. Geef de EMO geen huurcontract tot 2043. #rotterdamkolenvrij

[@naam] 80 procent van de steenkool moet onder de grond blijven. Er is geen toekomst van de EMO in onze haven. Kies voor #rotterdamkolenvrij

Viering sluiting kolencentrale

Een groep Rotterdammers vierde op de Maasvlakte de sluiting van de kolencentrale en riep op ook de andere twee te sluiten. “Eén centrale dicht, nog twee te gaan” – aldus het refrein van het lied dat ze hierbij zongen.

(c) Winish Chedi


Item op TV Rijnmond

Viering sluiting kolencentrale: één centrale dicht, nog twee te gaan!
Een groep van 20 Rotterdammers trok vandaag naar de Maasvlakte om te vieren dat de oude kolencentrale nu gesloten is. Al zingend “Eén centrale dicht, nog twee te gaan” riepen ze op ook de andere twee kolencentrales snel te sluiten. Vatan Hüzeir, woordvoerder van het Rotterdams Klimaat Initiatief: “Deze centrales zijn de grootste klimaatvervuilers van Nederland; goed voor 25% van de Rotterdamse CO2-uitstoot. Ze zijn gebouwd met de valse belofte dat ze de uitstoot zouden opvangen en opslaan. De bedrijven Engie en Uniper hebben hun belofte gebroken. Nu is het de hoogste tijd de centrales voorgoed te sluiten.”

(c) Winish Chedi
(c) Winish Chedi

Sluiting kolencentrale: tijd voor een feestje

De stekker gaat eruit!
Op zaterdag 1 juli sluit de oude Uniper kolencentrale op de Maasvlakte en dat gaan we vieren! Kom mee en ga op de foto met de kolencentrale en zijn laatste rookpluimen, zing mee met het kolenexit-lied, en onderstreep de oproep tot snelle sluiting van de twee andere kolencentrales (die samen fors meer CO2 uitstoten dan deze oude). Aansluitend ben je zeer welkom voor een gezellige picknick en een korte kolencentrale-sightseeing-tour.

We zullen dit moment niet ongemerkt voorbij laten gaan! Vrienden, familie en bekenden zijn zeer welkom, je kan dit mooie moment promoten via www.facebook.com/events/237201703436881.

Geef je op
Je kan meerijden naar de Maasvlakte, we vertrekken op 1 juli om 10.45 uur vanaf metro Coolhaven. Afhankelijk of je meedoet met de picknick ben je 13.15 uur of 15.00 uur terug. Opgeven gaat via: https://goo.gl/forms/rzTLrsYUbLHi9LbC3.

Repetitie kolenexit-lied bij Dakakkers
Maandagavond 19 juni zullen we het speciale kolenexit-lied alvast oefenen. Om de sluiting extra feestelijk te maken zullen we namelijk samen met het Klimaatkoor zingen, en dat moet wel goed klinken natuurlijk…

De repetitie is maandag, vanaf 19:30u, bij de Dakakkers. Dat is op het dak van het Schieblock, Schiekade 189, niet ver van Rotterdam CS. Op de avond krijg je ook gelijk meer informatie over de plannen voor 1 juli. Laat even weten of je er bij bent via het Facebook-event www.facebook.com/events/1348002228617209 of door een mailtje terug te sturen.

Tweede Kamer mist kans snelle sluiting kolencentrales

De Tweede Kamer heeft geen duidelijke deadline gesteld voor sluiting van de Rotterdamse kolencentrales. Bij het Kamerdebat over de toekomst van de energievoorziening, afgelopen dinsdag, werden geen moties ingediend om het beleid van Minister Kamp aan te scherpen. Vatan Hüzeir van het Rotterdams Klimaat Initiatief: “Slecht nieuws voor Rotterdam. Deze kolencentrales zijn de grootste klimaatvervuilers en zorgen dat we blijven hangen in de fossiele economie – met alle risico’s voor toekomstige werkgelegenheid van dien.”

Wel riep de Kamer het kabinet op tot uitvoering van eerdere moties over planvorming voor het uitfaseren van de kolencentrales, en de onmiddelijke stopzetting van de miljardensubsidie voor bijstook van biomassa in kolencentrales. Behalve de VVD en PVV deden de partijen verder stevige uitspraken over de noodzaak tot snelle sluiting. Het Rotterdams Klimaat Initiatief hoopt daarom dat na de verkiezingen de nieuwe regering alsnog besluit tot sluiting per 2020.

Voorafgaand aan het debat betoogde een groep Rotterdammers bij de Kamer voor een scherpe keuze, onder het motto “gezond verstand aan, kolencentrales uit”. Ze sloten daarmee aan bij de onthulling van een van kool gemaakte buste van minister Kamp, georganiseerd door Greenpeace. Zie RTV Rijnmond voor een rapportage.

Op naar Den Haag – dinsdagavond 7 februari

Dinsdag debatteert de  Tweede Kamer eindelijk over de sluiting van de kolencentrales. De Kamer kan dan – tegen de wil van minister Kamp in! – besluiten dat de kolencentrales snel dicht gaan. We willen hier met een grote groep Rotterdammers bij zijn zodat Kamerleden doorhebben dat Rotterdammers geen kolencentrales meer willen. Voor een volle publieke tribune zullen Kamerleden zich net wat harder inzetten voor sluiting.

We verzamelen om 17:00 uur op Rotterdam Centraal, bij de ontmoetingsplek (de wolk) in de hal. Om kwart over nemen we de trein om gezamenlijk naar Het Plein in Den Haag op te trekken. Hier sluiten we aan bij de ontmoeting met Kamerleden, georganiseerd door Greenpeace (zie Facebook-event). Vervolgens gaan we door naar de publieke tribune om vanaf half zeven het begin van het debat bij te wonen.

Zo laten laten we de politici in Den Haag duidelijk merken dat die kolencentrales wat de Rotterdammers betreft echt voor 2020 dicht moeten. We moeten immers stoppen met investeren in het verleden en ons richten op de toekomst. We hebben de Kamerleden al onze stellingname gestuurd en zullen ze nog iets typisch Rotterdams meegeven.

Een duidelijke stem vanuit Rotterdam kan echt een verschil maken. Hopelijk kan je er dus bij zijn. En neem gerust nog iemand mee! Praktisch verder: vergeet niet voldoende warme kleren en ook eten en drinken mee te nemen en om comfortabel te blijven. Volg onze Facebook pagina voor de laatste updates.